Pohybový specialista

.

Lidský pohyb

Pro lidský pohyb neexistuje „jedna ideální šablona“, spíše existuje mnoho „lidských variabilit“, díky kterým můžeme dosáhnout stejných pohybových cílů.

Důležitější než stereotypní standardy a měření „ideálních“ pohybů je poskytnout KOMPLEXNÍ strategii pro screening pohybu tím, že se podíváme na člověka komplexně, jako na celek, včetně jeho prostředí a unikátních „částí“.

FMT Movement Specialist (pohybový specialista) je rozdělen do dvou dní, kdy v prvním dni se věnujeme vědomému pohybu a v druhém dni podvědomému pohybu.

V rámci obou dní se soustředíme na ovlivnění pohybu zaměřením se na 3 hlavní části: ovlivnění mozku, měkkých tkání a mechaniky.

V ceně kurzu jsou zahrnuty pomůcky (RockBand, RockBalls, RockFloss, slidery a dvoubodový diskriminátor) v celkové hodnotě 2 500 Kč.

 

Vědomý pohyb

Certifikace FMT Movement Specialist je navržena tak, aby pomohla zdravotnickým a fitness profesionálům naučit se bezpečné, jednoduché a účinné taktiky pro screening a hodnocení „vědomých“ pohybových vzorců. Účastníci se naučí několik rychlých screeningů a vyhodnocování pohybu spolu s taktikami a strategiemi korekčních cvičení „vědomého“ pohybu – hlubokého dřepu.

V rámci kurzu používáme různé intervenční nástroje (masážní míčky, cvičební gumy, pěnové válce a další pomůcky) pro ovlivnění pohybu a programování funkční výkonnosti. Představíme využití technologie digitální analýzy pohybu, která ukáže, jak zvýšit objektivitu při hodnocení lidského pohybu. 

Příklad/ukázka části kurzu

Zaměření se na oblast nohy při dřepu:

 • Praktický screening a hodnocení klienta – konzistentní/nekonzistentní pohyb, specifická práce s určitým typem člověka, vyšetření neurologická (mozek), střední linie a vyšetření mechaniky
 • Zvolení vhodných taktik pro daného klienta
 • Mechanická příprava – mobilita, stabilita
 • Nácviky mobilizací kloubů a měkkých tkání
 • Automobilizační techniky
 • Taktiky pro zlepšování lokální a globální stability
 • Edukace
 • Re-testy


Cíle prvního dne kurzu
Po absolvování kurzu budou jeho účastníci schopni:

 • Definovat a porovnávat vědomé a podvědomé strategie hodnocení pohybu a tréninku.
 • Definovat a vyhodnotit psychologické/osobnostní rysy klienta, které ovlivňují lidský pohyb.
 • Porovnat a zvolit metody mozkového (neurologického) vs. mechanického screeningu a vyhodnocovat „vědomý“ pohyb.
 • Zhodnotit a zdůvodnit význam a využití středové (core) kontroly pro zlepšení efektivity a efektnosti „vědomého“ pohybu.
 • Pochopit a diskutovat o využití digitální analýzy pohybu k objektivnímu zachycení lidského pohybu.
 • Nastínit faktory, které přispívají k efektivnímu pohybovému výkonu .
 • Kriticky zhodnotit a předvést terapeutickou pohybovou taktiku s kompresní gumou, pěnovými válci a cvičebními gumami.  
 • Zhodnotit a zdůvodnit rozdíly mezi nervovými a somatickými omezeními (vlivy mozku a tkání) na vědomý lidský pohyb.
 • Rozumět a být schopni aplikovat model myofasciálního řetězení (FASCIAL ANATOMY).
 • Definovat, diskutovat a orientovat se v neuroanatomii fasciálního subsystému.
 • Identifikovat a demonstrovat techniky pozorování pohybu za účelem zjištění špatných pohybových vzorů.
Podvědomý pohyb

Ve druhém dni se zaměříme na podvědomý pohyb. Účastníci se naučí několik screeningů a hodnocení spolu s několika korekčními strategiemi k ovlivnění „podvědomých“ pohybů dýchání a chůze.

Budou probírána a procvičována témata, jako kognitivní uvědomění, neurologická kontrola, kontrola střední linie a mechanická kontrola a taktická intervence. Praktický část zahrnuje vyšetření, nácvik pohybů a korekční techniky.

Kurz je určen pro pracovníky v oblasti zdraví a fitness se všemi úrovněmi předchozích zkušeností s pohybovým screeningem.

Praktická zaměření v návaznosti na 1. den kurzu:

 • Vyšetření a hodnocení dechu
 • Propojení dechu a podvědomého pohybu (chůze)
 • Práce s dechem a jeho trénink
 • Vyšetření a hodnocení chůze, zaměření se na mechaniku, koordinaci a pružnost pohybu a na střední linii
 • Korekční taktiky pro podvědomý pohyb v rámci stimulace mozku, ovlivnění mechaniky a prací se střední linií
 • Praktická pohybová cvičení v závislosti na předchozích vyšetřeních a na typu klienta
 • Edukace
 • Re-testy


Cíle druhého dne kurzu
Po absolvování kurzu budou jeho účastníci schopni:

 • Posoudit vliv podvědomých schopností na jednoduché lidské pohybové vzorce.
 • Představit a vyhodnotit strategie pro screening a hodnocení dýchání.
 • Začlenit výsledky screeningu/hodnocení dýchání do korekčních taktik.
 • Porovnat metody hodnocení koordinace a rovnováhy ve vztahu k podvědomým pohybovým vzorcům (cílový pohyb = chůze).
 • Identifikovat a analyzovat dysfunkce řízení středové linie s ohledem na chůzi a dýchání.
 • Zhodnotit rozdíly mezi kloubní asociací a disociací
 • Kriticky zhodnotit a demonstrovat snahu o rekvalifikaci chůze pomocí různých cvičebních nástrojů pro mobilitu/motorickou kontrolu.
 • Kriticky zhodnotit a demonstrovat snahu o rekvalifikaci dýchání pomocí různých cvičebních pohybových/motorických kontrolních nástrojů.
Natočené materiály pro kurzisty

Natočili jsme pro kurzisty praktické shrdnutí z každého dne kurzu Pohybový specialista. Vědomý a podvědomý pohyb rozebíráme pomocí score karty, kterou obdržíte na kurzu. Na natočených ukázkách se můžete podívat na využití těchto poznatků v praxi.

Praxe je rozdělena do dvou videí, ve kterých ukazujeme jak testování, jeho zápis do score karty a vyhodnocení, tak následné využití intervenčních technik. Tato videa by vám měla připomenou a ucelit informace z kurzu a pomoci s přenesením nabytých informací do praxe.

Tato přes hodinu dlouhá videa mohou kurzisté využít po registraci a uplatnění slevového kódu za pouhých 500,-.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „Pohybový specialista“

Dostupné termíny
30.–01. 10. 2023 - Praha
Ukázat seznam termínů
Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
6 500 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.

Workshop je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.