Mobilizace

Mobilizace - mobilizační techniky. Na workshopu si zdokonalíte své manuální dovednosti a utvrdíte se v jejich teoretickém podkladu.

Obsah kurzu

Mobilizace - mobilizační techniky. Na workshopu si zdokonalíte své manuální dovednosti a utvrdíte se v jejich teoretickém podkladu.

V rámci mobilizačních technik se budeme věnovat základní teorii vzniku kloubních blokád vznikajících v lidském těle, jejich přesnou diagnostiku a jak s nimi co nejefektivněji manuálně pracovat.

Program

První den mobilizačních technik začíná teoretickým podkladem, ve kterém řešíme zařazení mobilizací do možností terapeutické péče o klienta s ohledem na anamnézu a celkové vyšetřením klienta. V této části mimo jiné probíráme jak české, tak zahraniční mobilizační přístupy. Dále zařazujeme doprovodné testy a probíráme kontraindikace.

Na teorii navazuje praxe, ve které se pokračuje až do konce druhého dne. Skrze anatomii a funkci dané části těla procházíme celý algoritmus mobilizace, včetně palpace a správného úchopu, nebo pozice klienta/terapeuta. V rámci mobilizačních technik zařazujeme také nepřímé techniky - trakce. 

V praktické části se demonstrují a zkouší modifikace mobilizačních technik páteře a končetin, které jsou dle nás z praktického hlediska nejvíce využitelné. 

Workshop je určen pro fyzioterapeuty včetně DiS. a lékaře. v oboru fyzioterapie, nebo studentů fyzioterapie od třetího ročníku bakalářského stupně. 

Struktura kurzu v bodech
  1. Zařazení mobilizací do možností péče o klienta (legislativa - mobilizace, manipulace…)
  2. Úvaha nad použitím mobilizací. Přístup k mobilizačním technikám.
  3. Co je to ta kloubní blokáda?
  4. Systém mobilizací - přístupy (Lewit, Mojžíšová, Mulligan, Kaltenborn, “maintland”...
  5. Kontraindikace mobilizací - absolutní, relativní.
  6. Testy před mobilizací, trakcí (trakční test, vyvolávající manévry Cp, odlišení vnitrokloubních a mimokloubních potíží…)
  7. Postoj, úchop.
  8. Principy palpace - tlak, bariéra, palpace kostěných struktur.
  9. Anatomie - palpace, odlišení struktur…
  10. Vlastní mobilizace.
Organizační informace

Počet hodin: 16
Výstup: certifikát o absolvování
V ceně workshopu: skripta, drobné občerstvení

Lektoři:
Mgr. Klára Vomáčková

Vlastní klinika NZZ Fyzioterapie Fit and Tasty s.r.o. – vedoucí fyzioterapeut
FSpS Masarykova univerzita – odborný asistent
Kurzy a vzdělání – zde


Mgr. Michaela Selecká

NZZ Fyzioterapie Fit and Tasty s.r.o. – fyzioterapeut
FSpS Masarykova univerzita – odborný asistent
Kurzy a vzdělání – zde

Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání 280 EUR na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „Mobilizace“

Dostupné termíny
01.–02. 04. 2023 - Brno
Ukázat seznam termínů
Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
7 000 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.

Workshop je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.