Mobilizace

Mobilizace - mobilizační techniky. Na workshopu si zdokonalíte své manuální dovednosti a utvrdíte se v jejich teoretickém podkladu.

Obsah kurzu

Mobilizace - mobilizační techniky. Na workshopu si zdokonalíte své manuální dovednosti a utvrdíte se v jejich teoretickém podkladu.

V rámci mobilizačních technik se budeme věnovat základní teorii vzniku kloubních blokád vznikajících v lidském těle, jejich přesnou diagnostiku a jak s nimi co nejefektivněji manuálně pracovat.

Program

První den mobilizačních technik začíná teoretickým podkladem, ve kterém řešíme zařazení mobilizací do možností terapeutické péče o klienta s ohledem na anamnézu a celkové vyšetřením klienta. V této části mimo jiné probíráme jak české, tak zahraniční mobilizační přístupy. Dále zařazujeme doprovodné testy a probíráme kontraindikace.

Na teorii navazuje praxe, ve které se pokračuje až do konce druhého dne. Skrze anatomii a funkci dané části těla procházíme celý algoritmus mobilizace, včetně palpace a správného úchopu, nebo pozice klienta/terapeuta. V rámci mobilizačních technik zařazujeme také nepřímé techniky - trakce. 

V praktické části se demonstrují a zkouší modifikace mobilizačních technik páteře a končetin, které jsou dle nás z praktického hlediska nejvíce využitelné. 

Workshop je určen pro fyzioterapeuty včetně DiS. a lékaře. v oboru fyzioterapie, nebo studentů fyzioterapie od třetího ročníku bakalářského stupně. 

Struktura kurzu v bodech
  1. Zařazení mobilizací do možností péče o klienta (legislativa - mobilizace, manipulace…)
  2. Úvaha nad použitím mobilizací. Přístup k mobilizačním technikám.
  3. Co je to ta kloubní blokáda?
  4. Systém mobilizací - přístupy (Lewit, Mojžíšová, Mulligan, Kaltenborn, “maintland”...
  5. Kontraindikace mobilizací - absolutní, relativní.
  6. Testy před mobilizací, trakcí (trakční test, vyvolávající manévry Cp, odlišení vnitrokloubních a mimokloubních potíží…)
  7. Postoj, úchop.
  8. Principy palpace - tlak, bariéra, palpace kostěných struktur.
  9. Anatomie - palpace, odlišení struktur…
  10. Vlastní mobilizace.
Organizační informace

Počet hodin: 16
Výstup: certifikát o absolvování
V ceně workshopu: skripta, drobné občerstvení

Lektoři:
Mgr. Klára Vomáčková

Vlastní klinika NZZ Fyzioterapie Fit and Tasty s.r.o. – vedoucí fyzioterapeut
FSpS Masarykova univerzita – odborný asistent
Kurzy a vzdělání – zde


Mgr. Michaela Selecká

NZZ Fyzioterapie Fit and Tasty s.r.o. – fyzioterapeut
FSpS Masarykova univerzita – odborný asistent
Kurzy a vzdělání – zde

Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání 280 EUR na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Co o nás říkají absolventi