Reconciling Biomechanics with Pain Science

Prezenční kurz poprvé v Praze!

Dr. Lehmana uznáváme, jako jednoho z aktuálně největších odborníků na světě. Podařilo se nám s ním navázat spolupráci a umožnit vám účast na jeho vyhlášeném kurzu přímo v Praze.

Součástí tohoto kurzu je přístup k rozšířené, on-line verzi školení! Vše tedy budete mít navíc k dispozici nahrané pro další studium.

KURZ PROBÍHÁ V AJ S PŘEKLADEM DO ČJ

Popis kurzu
Jedná o propojení BIOMECHANIKY a VĚDY O BOLESTI, které jsou v tomto kurzu sladěny v rámci nejnovějších výzkumů. Jde o výběr toho nejlepší z obou, pro co možná nejlepší přístup k léčbě bolesti a zranění.

Sladění biomechaniky s vědou o bolesti je uceleno do dvoudenního kurzu, který kombinuje formát přednášky, případové studie a praktické výuky. Tento kurz se vyučuje po celém světě s cílem zjednodušit biomechanický přístup k léčbě zranění a bolesti. Zjednodušený, avšak na důkazech silně založený biomechanický přístup umožňuje terapeutovi rozvíjet dovednosti, které se týkají všech oblastí biopsychosociálních faktorů přispívajících k prožívání bolesti.

V tomto kurzu se vyučuje, kdy na biomechanice záleží, spolu s terapeutickou neurovědou v biopsychosociálním rámci.

Tradiční rehabilitační praxe je zakotvena v biomedicínském modelu léčby bolesti a zranění. Ačkoli je biopsychosociální model péče propagován jako lepší přístup, je často obtížné do tohoto modelu začlenit tradiční biomechanické vzdělávání. Existuje obava, že se z terapeutů stanou psychoterapeuti. Cílem tohoto kurzu je pomoci sladit a rekonceptualizovat biomechanický přístup. Dozvíte se, jak používat biopsychosociální přístup (BPS) v rámci praxe. Nezapomeňte, že model BPS začíná slovem "Bio": dozvíte se, jak je biomechanika důležitá a jak může jít ruku v ruce s výukou nauky o bolesti a kognitivními změnami.

 

 

Cíle
  • Poskytnout rámec pro zjednodušení a zlepšení role biomechaniky a terapeutické neurovědy v léčbě bolesti a zranění.
  • Ukázat, jak mohou biomechanické postupy a vysvětlování řešit vícerozměrnou povahu bolesti
  • Poskytovat doporučená cvičení, která vychází z biomechaniky a terapeutické neurovědy
  • Seznámit se s různými metodami aplikace terapeutické neurovědy do tradiční biomedicínsky založené praxe
  • Seznámit se s praktickými aplikacemi nejlepších výzkumů v oblasti patologie šlach, modifikace symptomů a odstupňované motorické expozice.
Pro koho je kurz určen

Tento kurz je skvělý pro všechny, kdo pracují s lidmi s bolestmi nebo zraněními. Vítáni jsou fyzioterapeuti, chiropraktici, maséři , osteopati, sportovní terapeuti, pohyboví profesionálové/učitelé a siloví trenéři.

Lektor

Dr. Greg Lehman BKin, MSc, DC, MScPT

Představení lektora:
"Jsem fyzioterapeut, chiropraktik a S&C (specialista na posilování a kondiční přípravu), který léčí poruchy pohybového aparátu v rámci biopsychosociálního modelu.

 Před svou klinickou kariérou jsem měl to štěstí, že jsem získal stipendium Rady pro magisterský výzkum v oblasti přírodních a technických věd, které mi umožnilo být jedním z pouhých dvou ročních studentů, kteří se školili u profesora Stuarta McGilla v jeho Laboratoři pracovní biomechaniky a následně publikovali více než 20 recenzovaných článků v oblasti manuální terapie a biomechaniky cvičení. Působil jsem jako odborný asistent na Canadian Memorial Chiropractic College, kde jsem vyučoval postgraduální kurz Spine Biomechanics and Instrumentation a zároveň jsem vedl více než 20 výzkumných experimentů a dohlížel na více než 50 studentů. Přednášel jsem na řadu témat týkajících se sladění biomechanické léčby s vědou o bolesti, běžeckých zranění, biomechaniky golfu, profesionálních zranění dolní části zad a terapeutické neurovědy.

Ačkoli mám silné biomechanické zázemí, s oborem neurovědy a významem psychosociálních rizikových faktorů při léčbě bolesti a zranění jsem se seznámil téměř před dvěma desetiletími. Věřím, že úspěšná léčba a prevence zranění může využívat jednoduché techniky, které přesto řeší multifaktoriální a komplexní povahu muskuloskeletálních poruch. Jsem aktivní na sociálních sítích a diskusi a šíření poznatků považuji za důležitou součást odpovědné praxe. Další podrobný životopis a historie mého vzdělání, prací a publikací.

Organizační informace
  • Kurz probíhá v Anglickém jazyce s PŘEKLADEM do ČJ
  • Kurz porobíhá oba dva dny od 9 cca do 17 hodin.
  • V ceně kurzu je on-line kurz, který účastník obdrží
  • Počet účastníků je omezen

Přihláška na „Reconciling Biomechanics with Pain Science“

Dostupné termíny
01.–02. 10. 2022 - Praha
Ukázat seznam termínů
Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
12 000 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.

Kurz je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.