Zobrazovací diagnostika

Online kurz ZOBRAZOVACÍ DIAGNOSTIKA si klade za cíl seznámit účastníky s možnostmi zobrazovacích metod onemocnění páteře a kloubů za použití RTG, MR a CT diagnostiky. V kurzu je kladen důraz na maximální využití nových znalostí v každodenní praxi.

Obsah kurzu

Kurz je vhodný pro všechny, kteří mají možnost pracovat s RTG snímky, případně CT a MR vyšetřením. Je vhodný zejména pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, rehabilitační lékaře, ortopedy a rentgenology, kterým tyto nové techniky umožní nejvhodnější formu léčby a terapie.

Po kurzu budete schopni rozhodnout, jestli a jakou zobrazovací metodu zvolit, zjistíte, na co se při prohlížení snímků zaměřit, porozumíte popisům rentgenologů, ale především budete schopni svým klientům demonstrovat popisovanou patologii.

Před kurzem všichni účastníci obdrží výukové materiály a odkaz na stránku / aplikaci, přes kterou bude kurz probíhat. Vše je velmi velmi jednoduché a intuitivní, připojení obvykle netrvá déle než 1 minutu. Školení je rozděleno do několika ucelených bloků, v rámci kterých bude dostatek prostoru pro otázky a diskuzi.

Kurz onemocnění páteře

Zobrazovací metody
Základní principy RTG, MR a CT diagnostiky onemocnění páteře, jejich indikace a kontraindikace

Anatomie páteře
Podrobná anatomie obratlů a stavba diskoligamentózního aparátu v korelaci s RTG, CT a MR obrazem

Degenerativní onemocnění
Obraz degenerativních onemocnění disků, obratlů a dalších struktur páteře a jejich klasifikace (bulging/protruze/hernie disků, chondróza/osteochondróza, spondylolistézy, spondylolýzy apod.)

Vrozené vývojové vady
Kongenitální vady páteře včetně systémových onemocnění

Nádorová onemocnění
Základní benigní a maligní nádorová onemocnění v oblasti páteře

Traumata
Traumatické změny obratlů včetně traumat v dětském věku a pokroky v jejich léčbě páteře

Výukové kvízy

Počet hodin: 12

V ceně workshopu: výukový materiál – skripta

Kurz onemocnění kolenního kloubu

Podrobná anatomie kolenního kloubu

Včetně ukázek nejdůležitějších struktur v oblasti kolenního kloubu: kostí, vazů, menisků, ligament, chrupavek v korelaci s RTG snímky, CT a MR

Hlavní odchylky včetně patologií a variací čéšky

Rozbor hlavních příčin bolestí kolenního kloubu:

– úrazy kolenního kloubu, včetně poškození vazů a menisků a jejich zobrazení na magnetické rezonanci

– degenerativní změny – artróza, avaskulární nekróza – ukázky rentgenů, CT a MR

– zánětlivé změny (infekční a autoimunitní: revmatoidní artritida, revmatická horečka, DNA, -infekční záněty apod.) – ukázky rentgenů, CT a MR

– nádorová onemocnění v dětském a dospělém věku – ukázky rentgenů, CT a MR

– možnosti náhrad kolenního kloubu

– Bakerova cysta včetně ukázek ultrazvukového vyšetření

Diagnostika onemocnění kolenního kloubu s praktickými ukázkami kazuistik, včetně ukázek možné chirurgické léčby

Počet hodin: 6

Navazující kurz onemocnění páteře

Jednodenní kurz na téma „Degenerativní onemocnění páteře – kazuistiky“ je pokračováním základního dvoudenního kurzu „RTG, MR a CT zobrazovací diagnostika onemocnění páteře“. Kurz je vhodný zejména pro ty, kdo již absolvoval základní dvoudenní kurz a je zaměřen na detailnější a hlavně praktický rozbor degenerativních změn v oblasti páteře. Kurz je rozdělen na 2 části: kratší – teoretickou a delší – praktickou. První část je zaměřena na opakování základních klasifikací degenerativních onemocnění páteře a nejdůležitější terminologie. Druhá část obsahuje velkou škálu zajímavých kazuistik, které budou demonstrovány v DICOM prohlížeči. Jedná se jak o RTG snímky, tak o MR a CT vyšetření. Dovednosti získané na kurzu Vám pomohou se ještě blíže seznámit s touto problematikou a slouží k praktickému využití již získaných znalostí.

Počet hodin: 6

V ceně workshopu: výukový materiál – skripta

Lektor - MUDr. Darja Starková

Studium – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Pracovní pozice – rentgenolog Fakultní nemocnice Motol

Osobní zaměření – zobrazovací diagnostika – RTG, MR, CT, ultrazvuk

Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání čásky uvedení níže na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Onemocnění páteře 190 EUR

Onemocnění kolenního kloubu 95 EUR

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „Zobrazovací diagnostika“

Dostupné termíny
01.–02. 10. 2022 - Onemocnění páteře - online
15. 10. 2022 - Onemocnění kolenního kloubu - online
Ukázat seznam termínů
Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
4 840 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.

Kurz je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.