Nejefektivnější terapeutické metody pro léčbu tendinopatií

Tendinopatie je patologie úponové šlachy svalu. Nejčastěji postižené úponové šlachy bývají achilova šlacha, patelární šlacha, úponové šlachy rotátorové manžety a úpony flexorů a extenzorů prstů v oblasti loktů. Často bývá jako příčina popisován zánět a zánětlivé změny. Z histopatologických studií a rozborů vzorků šlach postižených tendopatií, ve kterých nebyly nalezeny zánětlivé markery, se věda dnes spíše přiklání k ne-zánětlivé příčině tendinopatie.

Obecně tendinopatie vznikají dlouhodobým přetěžováním, na což buňky úponových šlach reagují zvýšenou tvorbou zejména proteoglykanů s cílem adaptace šlachy na zvýšené zatížení. Při nesnížení zátěže dochází k mikroskopické přestavbě šlachy a deformaci kolagenních vláken ve šlaše a nástupu bolesti.

Pro tendinopatie jsou typické bolesti, které v počátku bývají pouze po aktivitě nebo ráno po probuzení. S progresí onemocnění je bolest přítomna i při pohybu, ale s pohybem postupně odezní. V další fázi úponová šlacha bolí i v klidu. Během celé progerese onemocnění dochází k makroskopickému ztluštění šlachy a krepitacím při pohybu.

Girgis et al., (2020) zpracoval meta-analýzu s cílem posoudit nejeektivnější léčebné metody pro tendinopatie. Jako nejefektivnější evidence based metody se jeví terapeutický laser, rázová vlna a cvičení s důrazem na excentrickou fázi pohybu. Pro stanovení efektivity ostatních metod jako jsou měkké a mobilizační techniky, ultrazvuk, elektroterapie, kinesiotaping nebylo dostatek kvalitně zpracovaných a průkazných studií.

Autor příspěvku: Ondra @fyzio_kriticky

Zdroje:


Bruknes P, Khan K, Clarsen B, et al. Brukner and Khans Clinical Sports Medicine Injuries, Volume 1. 5. McGraw-Hill. ISBN 9781760421663.
Girgis B, Duarte JA. Physical therapy for tendinopathy: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. Phys Ther Sport. 2020 Nov;46:30-46. doi: 10.1016/j.ptsp.2020.08.002. Epub 2020 Aug 11. PMID: 32877858.