RockTape - kurzy tejpování

Pokud se chcete naučit pracovat s kineziologickými tejpy, nebo se v práci s nimi zdokonalit a získat mezinárodně uznávaný certifikát, tak jste na správném místě.

Kurzy RockTape probíhají po celém Světě a jsou jedinečné hlavně díky spojení odborníků od USA až po Austrálii! Kurzy jsou založeny na dostupných výzkumech a nejnovějších metodách tejpování s těmi nejlepšími tejpy!

FMT Tejpování Basic (základní kurz)

FMT Basic kurz je zaměřen na tejpování – vycházející z odborných teoretických znalostí i praktických zkušeností – při bolestech svalů a kloubů, na zvýšení dynamiky oběhu tělesných tekutin, držení těla a na jizvy. FMT Basic kurz díky nejnovějším teoretickým a praktickým poznatkům mění pohled na možné použití a výsledky kineziologického “pružného” terapeutického tejpování při tišení bolesti, působení na tělesný oběh a propriocepce. Kurz pokládá základy tejpovací metody založené na hesle „tejpujeme pohyb, ne svaly“ (‘taping movement, not muscles’) založeném na podložených výzkumech.

Tento 8-hodinový kurz zakončený mezinárodně uznávaným certifikátem. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty. Kurz nemá žádné prerekvizity.

Cíle kurzu FMT Basic

Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

 • rozebírat fyziologické účinky kineziologického tejpu
 • ovládat praktické tejpování při sportu a další fyzické zátěži a rozumět jeho smyslu a způsobu použití v rámci rehabilitace, léčení otoků, práce s jizvami a korekce vadného držení těla a hlavně osvojit si samotnou práci s tejpem a držet se hlavních zásad aplikace RockTejpu.
 • rozumět základnímu přístupu elastického terapeutického tejpování a modelu myofasciální sekvence „tejpování pohybu, ne svalů“ v závislosti na konceptu podélného svalového řetězce
Příklady praktických technik z kurzu
 • Tejpování bederní a krční páteře (variace řešení problémů, vhodnější způsoby pro sportovce/nesportovce, použití tejpů s 5 cm, či 10 cm šířkou tejpů), další tejpování oblastí šlach a svalů (achilovky, lýtka, holenně, stehna, předloktí…)
 • tejpování oblastí kloubů – variace tejpování kolene, a ramene, AC a SI skloubení, zranění kotníku,
 • tejpování prstů ruky a zápěstí
 • noha a plantární fascie, mediální tibiální stresový syndrom (MTSS), tenisový a golfový loket (epikondylitidy), TFCC bolesti, 
 • lymfatické tejpování na otoky a modřiny (variace použití tvarů tejpů)
 • použití přeloženého tejpu, jako madla pro manipulaci s měkkou tkání (např. v oblasti klenby nohy), 
 • korekce vadného držení těla – horní zkřížený syndrom, protrakce ramen (variace),  hyperkyfóza, 
 • variace tejpování jizev
FMT Tejpování Performance (pokročilý kurz)

MT Performance kurz se zaměřuje na zlepšení lidského pohybu a výkonu prostřednictvím praktických tejpovacích metod. Pozornost je věnována rovněž anatomii a fyziologii myofasciálních drah. Kurz mimo jiné též vysvětlí, jak prostřednictvím pozorování pohybu zjistit dysfunkce konkrétních anatomických rovin pohybu (planes of motion) a následně aplikovat tejp tak, aby došlo ke zlepšení pohyblivosti a výkonnosti. Výuka probíhá především formou workshopu a s velmi praktickým přístupem. Během praktické části se posuzují pohyby k určení dysfunkce u konkrétních řetězců a učí se, jak aplikovat tejp správným způsobem, který zlepšuje pohyb. Jsou zahrnuta cvičení, obsahující korekční techniky k řešení poruch mobility a stability v myofasciálních dráhách.

Tento 8-hodinový kurz zakončený certifikátem je určen zejména profesionálům v oboru zdravotnictví, fyzioterapeutům a trenérům s jakoukoliv úrovní dosavadní zkušenosti s tejpováním. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty.

Cíle kurzu FMT Performance

Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

 • rozumět základům konceptu podélných svalových řetězců, přistupujícím k elastickému terapeutickému tejpování a modelu myofasciální sekvence  „tejpování pohybu, ne svalů“ a tejpování drah nervů ve spojení s neuromobilizací.
 • ovládat techniky pohybového screeningu za účelem identifikace nesprávných pohybových návyků při dýchání, dřepování, skákání, chůzi a dalších pohybech a tejpovací strategie pro vylepšení těchto pohybů/návyků
 • ovládat praktické tejpování při profesionální fyzické zátěži
 • umět využít hodnocení konkrétních sportovních pohybových vzorů a tejpování pro zlepšení sportovního výkonu
Příklady praktických technik z kurzu
 • variace tejpování fasciálních řetězců zadní a přední strany těla (sagitální rovina), laterální řetězec (frontální rovina), trup a core (transverzální rovina) a fasciální řetězce rukou (sagitální/frontální) zapojených do smysluplných pohybů
 • spirální (spinal/helical) tejpování horní a dolní končetiny pro ovlivnění postavení končetiny a její rotace (variace),
 • neurologické tejpování s neuromobilizací (mediánní, radiální a ulnární nerv, sedací nerv, femorální nerv …) a jejich propojení s fasciálními dráhami
 • “tweak taping” – tejpování směrovky pro řešení bolestí, stability kloubů a rozsahu pohybu (problémy ramenem –  rotátorovou manžetou, kolenem, SI skloubením, bříška svalů) 
 • testy a následné tejpování pozice těla při dýchání, kliku, pohybu lopatek, dřepu, výpadu, stoji na jedné noze … (testy, hledání dysfunkcí, tejpování) 
 • Uvedení do praxe – tejpování pohybů při sportech – běhání, házení, kopání, rotace, …
Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání čásky uvedené níže na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Basic 105 EUR

Performace 105 EUR

Basic + Performace 195 EUR

Online přes aplikaci Zoom
Současná nejistá situace, ve které se nacházíme, není pro nás všechny jednoduchá.  Z naší strany se této situaci snažíme maximálně přizpůsobit a umožnit vám se i nadále vzdělávat. Proto jsme se rozhodli zorganizovat online kurzy, ke kterým se můžete připojit z pohodlí domova. Zkušenosti z jiných zemí potvrzují jak zájem, tak úspěchy těchto školení.
 
Jak to bude vypadat?
 
Příprava 
Před kurzem všem účastníkům zašleme potřebný materiál (skripta a tejpy) pro nezbytnou přípravu, teoretickou a praktickou část. Dále obdržíte odkaz na stránku/aplikaci, přes kterou budeme školení pořádat. Vše je jednoduché a připojení obvykle trvá méně, než 1 minutu. Pro problémy s připojením bude na telefonu připraven náš IT technik, který případný problém vyřeší.
 

Co k online kurzu potřebuji
Počítač, tablet, nebo mobilní telefon s obrazovkou a dostačující internetové připojení. Veškeré ostatní materiály zašleme dopravní společností ještě před kurzem.

 
Teoretická část
Máme připravenou profesionální prezentaci, která bude vedena lektorem přes PC. Jednotlivé stránky prezentace uvidíte na Vašem monitoru a ve skriptech, kde si můžete dělat poznámky. Prezentace je jako na našich kurzech vedena formou diskuze. Můžete tedy klást dotazy a reagovat na jednotlivá témata. Prezentace je rozdělena do několika bloků, ve kterých  jsou probrány dostupné studie, princip a možnosti využití pomůcek a hlavně reálné zapojené do praxe.
 
Praktická část
Školení bude přizpůsobena domácím podmínkám. Jednotlivé aplikace budou demonstrovány a zkoušeny s profesionálním lektorem. Aplikace lze zkoušet také na druhé osobě, nicméně toto není podmínkou. Výhodou těchto aplikací je okamžitá zpětná vazba, kterou při aplikace „sami na sebe“ ihned získáte. Zároveň však vysvětlíme i ukážeme aplikaci na druhé osobě pro ještě lepší zapojení do praxe (zaměření na sporty – hokej, míčove sporty, neuromobilizační cvičení, práce s jizvou, řešení otoků atd).

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „RockTape - kurzy tejpování“

Dostupné termíny
24.–25. 02. 2024 - Brno
24. 02. 2024 - Brno
25. 02. 2024 - Brno
06.–07. 04. 2024 - Praha
06. 04. 2024 - Praha
07. 04. 2024 - Praha
18.–19. 05. 2024 - Brno
18. 05. 2024 - Brno
19. 05. 2024 - Brno
Ukázat seznam termínů

24. února - Basic 3250 Kč
25. února - Performance 2950 Kč
24.-25. února - Basic & Performance 5150 Kč

Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
5 150 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.

Kurz je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.