RockTape - kurzy tejpování

Pokud se chcete naučit pracovat s kineziologickými tejpy, nebo se v práci s nimi zdokonalit a získat mezinárodně uznávaný certifikát, tak jste na správném místě.

Kurzy RockTape probíhají po celém světě a jsou jedinečné hlavně díky spojení odborníků od USA až po Austrálii! Jsou založeny na dostupných výzkumech nejen o tejpování v kombinaci se zkušenostmi odborníků z mnoha zemí. Navíc se během nich pracuje se s těmi nejlepšími tejpy! To vše v přátelské a uvolněné atmosféře.

Tejpování Basic (základní kurz) a Advanced (pokročilý kurz)

Kurzy jsou rozděleny do 2 dní na FMT Basic, tedy základní kurz tejpování a FMT Advanced, tedy pokročilý kurz tejpování.

1. den: FMT Basic - Základní kurz tejpování

Kurz vycházející z odborných teoretických znalostí i praktických zkušeností. Je rozdělen na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části se probírá:

 • Historie tejpování
 • Kůže
 • Efekty a výhody tejpu
 • Ovlivnění bolesti
 • Dekompresní efekt tejpu
 • Neurosenzorický efekt tejpu
 • Indikace a kontraindikace
 • diskuze nejnovějších vědeckých výzkumů
 • Zařazení tejpování do praxe 

Tejpy můžeme využít při bolestech svalů a kloubů, na podporu dynamiky tělesných tekutin, korekci držení těla, práci s jizvami a mnoho dalšího. FMT Basic díky nejnovějším teoretickým a praktickým poznatkům mění pohled na možné použití a výsledky kineziologického “pružného” terapeutického tejpování. Kurz pokládá základy metody tejpování podpořené heslem „tejpujeme pohyb, ne svaly“ (‘taping movement, not muscles’) založeném na dostupných výzkumech. Snažíme se jít s dobou, proto kurzy často aktualizujeme a postupně vyvracíme již zastaralé mýty o tejpování a snažíme se poskytovat moderní informace o této metodě. V rámci kurzu se snažíme předat to, jak tejpování funguje a jak ho využívat v praxi. Proto preferujeme učení základních principů tejpování a jeho efektů před "kuchařkou" technik. V praktické části tohoto kurzu probíráme:

 • Tejpování pro snížení (modulaci) bolesti (ukázky v oblasti trupu, horních a dolních končetin). Tejpování bederní a krční páteře (variace řešení problémů, vhodnější způsoby pro sportovce/nesportovce, použití tejpů s 5 cm, či 10 cm šířkou tejpů), další tejpování oblastí šlach a svalů (achilovky, lýtka, holenně, stehna, předloktí…). Tejpování oblastí kloubů – variace tejpování kolene, a ramene, AC a SI skloubení, zranění kotníku. Tejpování prstů ruky, zápěstí. Noha a plantární fascie, mediální tibiální stresový syndrom (MTSS), tenisový a golfový loket (epikondylitidy). Použití přeloženého tejpu, jako madla pro manipulaci s měkkou tkání (např. v oblasti klenby nohy).
 • Lymfatické tejpování na ovlivnění dynamiky tekutin (ukazujeme si možnosti tejpování při otocích a modřinách a poúrazových stavech)
 • Posturální tejpování (V rámci globálního pohledu na lidské tělo si ukážeme možnosti využití tejpů pro korekci postavení těla)
 • Tejpování jizvy

Tento 8-hodinový Evidence-Based kurz je zakončený mezinárodně uznávaným certifikátem. Tejpy a skripta jsou zahrnuty v ceně kurzu. Kurz nemá žádné prerekvizity.

 

2. den: FMT Advanced - pokročilý kurz tejpování

V navazujícím kurzu se snažíme předávat nejnovější poznatky a trendy z oblasti tejpování, přičemž začínáme úvodem do vědy o pohybu. Pozornost je věnována rovněž anatomii a fyziologii myofasciálních drah. Tejpování v průběhu fasciálních řetězců je jednou z částí, které na které se zaměříme. Na tuto problematiku úzce navazuje také tejpování v oblasti nervových entrapmentů, kterým lze doplnit neuromobilizační techniky. Dále se dozvíte o využití techniky tweak tapingu, neboli tejpování směrovky, což je velmi jednoduchá a účinná technika pro modulaci bolesti a zvyšování rozsahu pohybu v kloubech. Následně se zaměřujeme na rozšířené tejpování kolene, nohy, tejpování pro ženy (nejen) v těhotenství. Na závěr "naťukneme" tejpování v oblasti obličeje, tomu se však nevěnujeme dopodrobna. 

Přehled kurzu:

 • Věda o pohybu
 • Úvod do fasciální anatomie
 • Tejpování směrovky (Tweak taping)
 • Fasciální taping a n. entrapmenty
 • Rozšířené tejpování kolene
 • Rozšířené tejpování nohy
 • Tejpování pro ženy (nejen) v těhotenství

V praktické části tohoto kurzu probíráme

 • Variace tejpování fasciálních řetězců zadní a přední strany těla - funkční řetezec zad, laterální funkční řetězec, transverzální funkční řetězec, střední linie (zadní funkční řetězec), funkční řetězce končetin
 • Spirální (spinal/helical) tejpování horní a dolní končetiny pro ovlivnění postavení končetiny a její rotace (variace)
 • Neurologické tejpování s neuromobilizací (mediánní, sedací nerv) a jejich propojení s fasciálními dráhami
 • “Tweak taping” – tejpování směrovky pro řešení bolestí a rozsahu pohybu (problémy ramenem –  rotátorovou manžetou, kolenem, SI skloubením, kolene) 
 • Tejpování při práci s dechem
 • Rozšířené tejpování nohy (hallux valgus, heel fat pad syndrom, mortonova neuralgie, směrovka na chodidlo, Medial Tibial Stress Syndrom
 • Specifické tejpování pro ženy (bolesti SI skloubení v těhotenství, podpora bříška v těhotenství, menstruační bolesti, diastáza
 • Tejpování obličeje - této části se v praxi nevěnujeme podrobněji

Tento 8-hodinový Evidence-Based kurz zakončený certifikátem je určen zejména profesionálům v oboru zdravotnictví, fyzioterapeutům a trenérům s jakoukoliv úrovní dosavadní zkušenosti s tejpováním. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty.

Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání čásky uvedené níže na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Basic 130 EUR

Performace 130 EUR

Basic + Performace 220 EUR

Stálá sleva na tejpy a další produkty až 40 %!
Absolvováním našich kurzů získáte přístup do RockDoc členské skupiny + stálé slevy na naše produkty ve výši až 40 %.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „RockTape - kurzy tejpování“

Dostupné termíny
13.–14. 07. 2024 - Brno
13. 07. 2024 - Brno
14. 07. 2024 - Brno
17.–18. 08. 2024 - Praha
17. 08. 2024 - Praha
18. 08. 2024 - Praha
Ukázat seznam termínů

13. července - Basic 3250 Kč
14. července - Performance 3250 Kč
13. - 14. července - Basic & Performance 5500 Kč

Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
5 500 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.

Kurz je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.