Syndrom karpálního tunelu - diagnostika a rehabilitace

Syndrom karpálního tunelu je celosvětově nejčastějším syndromem/entrapmentem zasahujícím periferní nervy. Pacienti často pociťují brnění prvních 3 prstů, které může být pociťováno také během noci, kdy pro úlevu od bolesti pacienti uvádějí svěšení ruky z postele, nebo její "vytřepání".

Při vyšetření lze pozorovat specifické příznaky a pro klinické vyšetření využít soubor testů. V rámci diferenciální diagnostiky je dobré karpální tunel odlišit od dalších možných příčin, jako je například útlak jiných periferních nervů, nebo třeba Thoracic Outlet Syndrome. V praxi se můžeme setkat s různými přístupy k léčbě. Ta může být jak operativní, tak nechirurgická. V oboru fyzioterapie se snažíme (pokud je to možné) operativním zákrokům vyhnout.

V tomto workshopu diskutujeme nejnovější vědecké poznatky týkající se diagnostiky, diferenciální diagnostiky a terapie pacientů s karpálním tunelem. V rámci managementu probíráme, jak možnosti pohybových terapií (včetně autoterapie) a jejich výhody, načasování a úskalí, tak možnosti pasivních terapií, jako je například manuální terapie a přístrojová léčba.

Celý workshop je natočen a doplněn o další videa a podpůrné materiály.

Program

Teoretická část

 • Úvod
 • Struktura a funkce
 • Rizikové faktory
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika
 • Diskuze novějších přístupů léčby
 • Konzervativní (nechirurgická) léčba
 • Možnosti léčby - pasivní, aktivní

Praktická část

 • Diagnostika a dif. diagnostika
 • Ukázky pasivní a aktivní neinvazivní léčby
 • Fyzioterapie dle závažnosti stavu pacienta
 • Neuromobilizace
 • Tejpování
 • Diskuze

Obsah

Pro udržení klinické praxe "up to date" je nezbytné stále sledovat nové výzkumy a posouvat se kupředu. V tomto workshopu s vámi sdílíme data z nejnovějších studií. Tyto teoretické informace nejprve rozebereme v teoretické části a následně je okořeníme o naše praktické zkušenosti.

V praktické části předvádíme, jak nejlépe diagnostikovat syndrom karpálního tunelu a hlavně, jak jej odlišit od dalších patologií. Dále ukazujeme možnosti terapie, čímž navážeme na výzkumy z teoretické části. V ukázkách se můžete těšit jak na pasivní, tak aktivní možnosti terapie, pro co možná nejkomplexnejší, ale zároveň jednoduchý přístup k léčbě.

Platba v EUR - Slovensko

Pokud si přejete platit v EUR, kurz si můžete zakoupit na SK verzi webu zde: https://www.svetfyzioterapie.sk/kurzy/syndrom-karpalniho-tunelu-diagnostika-a-rehabilitace

Lektoři

Mgr. Jiří Vítek a Ing. Bc. Tomáš Nedoma

Organizační informace

Po zaplacení kurzu se Vám zpřístupní sekce, ve které je nahrána jak teoretická, tak praktická část kurzu. 

Jedná se o záznam z online kurzu, takže jsou ve videu obsaženy i dotazy účastníků.

Délka: 195 minut + další vyšetřovací testy (videa) 

Výstup: certifikát o absolvování

Obsahuje: Skripta (slajdy z prezentace) + vyšetřovací karty

Je zakázáno jakékoliv šíření, nebo sdílení kurzu dalším osobám, a to pod pokutou a bezvýhradní zablokování účtu, bez možnosti vrácení peněz. Svět fyzioterapie si vyhrazuje právo na kontrolu přihlašování IP adres a další, viz obchodní podmínky.

 

UNIFY ČR - 3 kreditní body

Syndrom karpálního tunelu - diagnostika a rehabliltace –  tomuto workshopu bylo přiděleno číslo 24/043 a přísluší jí počet 3 kreditní body /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

V případě, že požadujete přidělení kreditních bodů, uveďte nám to prosím do poznámky k přihlášce datum narození.

Zároveň souhlasíte se zasláním všech vyplněných údajů v přihlášce UNIFY ČR za účelem evidence absolventů akreditovaných kurzů.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „Syndrom karpálního tunelu - diagnostika a rehabilitace“

Cena kurzu
2 250 Kč
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.
Přihlášení
Registrace