RockPods & RockFloss - baňkování a kompresní flossing

Na kurzech se zaměřujeme na dvě fascinující a časem prověřené metody: baňkování, což je terapie využívající podtlak, a flossing, známý také jako kompresní terapie. Tyto techniky mají bohatou historii, ale my je představujeme ve světle nejnovějších vědeckých poznatků a trendů. Seznámíme vás s moderním využitím těchto metod v rámci současných terapeutických programů, kde využíváme nejnovější výzkumy pro odhalení jejich možného potenciálu a zároveň i omezení.

V rámci kurzu získáte špičkové pomůcky RockFloss a RockPods a naučíme vás, jak s nimi efektivně pracovat. Prostřednictvím praktických cvičení a vzájemné výměny zkušeností nejenže zdokonalíte své dovednosti v používání těchto nástrojů, ale také pochopíte hlubší principy a celkový koncept jejich aplikace v terapii.

Kurz probíhá v přátelské, podporující a uvolněné atmosféře, která je ideální pro učení a sdílení zkušeností. Přidejte se k nám a objevte, jak můžete tyto tradiční metody transformovat pro využití v současné terapii.

Program

Nabízíme vám jedinečnou příležitost přihlásit se na dva specializované kurzy, které lze absolvovat samostatně nebo v kombinaci pro komplexnější vzdělávací zážitek.

1. den - RockPods (baňkování)

Na tomto intenzivním kurzu se zaměříme na efektivní začlenění baňkování do praxe. Odhalíme historii této fascinující metody a prozkoumáme její dekompresní účinky a mechanismus působení na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Získáte hlubší pochopení o vlivu baňkování na vnímání bolesti a mobilizaci měkkých tkání, a to vše podložené praktickými příklady a ukázkami. Kurz zahrnuje praktickou část, kde se naučíte základní i pokročilé techniky baňkování s využitím silikonových baňek, a to jak ve statických, tak v dynamických aplikacích. Vyzkoušíte si různé volení podtlaku baňek a stupňovanou aplikaci na tkáně jak pasivními, tak aktivními technikami. Připravte se na prohloubení vašich znalostí o aplikaci baňkování v různých oblastech těla a integraci této techniky do moderních terapie.

Přehled kurzu:

 • Historie baňkování
 • Dekompresní efekt
 • Výzkum
 • Terapeutická rozvaha
 • Stupňovaná intenzita
 • Techniky baňkování - praxe

Můžete se těšit na ukázky vyšetření a aplikace (různé přístupy a stupně aplikace), přičemž se bavíme jak o vnějším, tak vnitřním skluzu a zapojení baňkování do moderní terapie. Ukazujeme si, jak baňky využívat při pohybu a terapeutických cvičeních, tak při pasivní, rozšířené manuální terapii měkkých tkání. V praxi řešíme několik oblastí a možností aplikace od regionů zad, ramen a horních končetin až po nohy. Zmíníme si také baňkování při navádění pohybu, nervových entrapmentech, nebo práci s jizvou.

V ceně kurzu RockPods (kufřík s baňkami) hodnotě 1800 Kč

 

2. den - RockFloss (kompresní flossing)

Tento kurz je zaměřen na možnosti využití a začlenění kompresního flossingu do praxe. V teoretické části se od historie kompresní terapie dostáváme k mechanismu účinku flossování a následně rozebíráme informace z aktuálních vědeckých studií, které nám poskytují infomrmace o možnostech a omezeních této terapie. Pro zakotvení těchto informací a využití flossingu v praxi dále nakousneme témata vnímání bolesti a také posunlivosti měkkých tkání, její specifické vyšetření a možnost ovlivnění v praxi.

Přehled kurzu:

 • Historie kompresní terapie
 • Mechanismus účinku
 • Výzkum
 • Vyšetření
 • Skluznost a pohyblivost tkání
 • Terapeutická rozvaha
 • Techniky flossování - praxe

V praxi se zaměříme na základy a modifikované aplikace a nejčastější využití flossu a jeho lokálního a globálního využití v rámci fasciálních řetězců. Můžete se těšit na ukázky aplikace (různé přístupy a aplikace) na nohu, kotník, lýtko, koleno, stehno a kyčel, oblast žeber a trupu, rameno, loket, zápěstí a předloktí. To vše v mnoha variantách a stupních jak pasivní (manuální) terapie měkkých tkání a asistované mobilizaci kloubů, tak aktivní terapii od jednoduchých ke složitějším pohybům a progresivnímu zatížení. Obecné techniky ještě doplníme o ukázky specifických a korekčních ukázek aplikace flossu v terapii pro práci se skluzností tkání, modulací bolesti a zvyšování rozsahu pohybu v kloubech.

V ceně kurzu RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnotě 400 a 900 Kč

Oba kurzy jsou designovány tak, aby poskytly komplexní pochopení a praktické dovednosti v těchto revolučních metodách, které můžete ihned začlenit do své praxe. Každý kurz je 6 hodin dlouhý a po jeho úspěšném absolvování obdržíte certifikát. V ceně kurzu je zahrnut kompletní sada pomůcek: pro RockPods kufřík s baňkami a pro RockFloss kombinace pásek o šířkách 5 cm a 10 cm a skripta k těmto kurzům. Kurzy FMT RockPods a RockFloss nevyžadují žádné předchozí zkušenosti nebo předpoklady, vše potřebné pro kurz vám bude poskytnuto. Přidejte se k nám a rozšiřte své terapeutické dovednosti pomocí těchto inovativních a efektivních metod.

Mám zájem pouze o RockPods / RockFloss

Přihlásit se můžete i pouze na první nebo druhý den. Stačí si vybrat pouze sobotní/nedělní termín

1. den (sobota) - RockPods
2. den (neděle) - RockFloss

Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání čásky uvedené níže na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Pods 185 EUR

Floss 185 EUR

Pods + Floss 315 EUR

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „RockPods & RockFloss - baňkování a kompresní flossing“

Dostupné termíny
03.–04. 08. 2024 - Praha
03. 08. 2024 - Praha
04. 08. 2024 - Praha
Ukázat seznam termínů

3. srpna - RockPods 4720 Kč
4. srpna - RockFloss 4720 Kč
3. - 4. srpna RockPods + RockFloss 7900 Kč

Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
7 900 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.

Kurz je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.