Informace pro spotřebitele

Právní koutek

Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících-Spotřebitelů zajišťuje Prodávající elektronickou poštou prostřednictvím adresy info@svetfyzioterapie.cz nebo telefonicky na tel. + 420 603 261 064.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím-Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující-Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující-Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.