Kurzy a workshopy

Reconciling Biomechanics with Pain Science
Kurz

Jedná o propojení BIOMECHANIKY a VĚDY O BOLESTI, které jsou v tomto kurzu sladěny v rámci nejnovějších výzkumů. Jde o výběr toho nejlepší z obou, pro co možná nejlepší přístup k léčbě bolesti a zranění.

SI skloubení - diagnostika a rehabilitace

V rámci tohoto workshopu s vámi budeme sdílet data z dostupných výzkumů z posledních let pro lepší pochopení dané oblasti a člověka, jako celku. Tyto informace Vám dále umožní nasměrovat praxi s klienty, dle nejnovějších výzkumů.

Suchá jehla (dry needling)
Workshop

Na workshopu se dozvíte, jak pracovat s 20 nejčastějšími spoušťovými body pomocí suché jehly (dry needling). Probírá se terapie suchou jehlou v kontextu bolesti, mechanismus účinku a základní rozdělení terapie a další pravidla a techniky aplikace.

Myofasciální trigger pointy
Kurz

Svalové spoušťové body (Trigger points). Na kurzu se naučíte, jak pracovat s 30 nejčastějšími spoušťovými body, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce.

Mobilizace
Workshop

Na workshopu se probírají mobilizace celé páteře, pánve a horních a dolních končetin. Workshop je rozdělen do dvou dní, přičemž jednotlivým technikám předchází teoretická část a vyšetření daného segmentu (aspekce, palpace, aktivní a pasivní pohyb, …)

Zobrazovací diagnostika
Kurz

Tento kurz seznámí účastníky s možnostmi zobrazovacích metod onemocnění páteře a kloubů za použití RTG, MR a CT diagnostiky. Na kurzu je kladen důraz na maximální využití nových znalostí v každodenní praxi.

Online kurzy - natočené

Vyšetřovací testy - ZDARMA
Kurz

Vyšetřovací testy patří k základním nástrojům fyzioterapeuta. V této sekci naleznete seznam vyšetřovacích testů (videa), používaných ve fyzioterapii, rozřazených do sekcí pro lepší orientaci. Tento on-line zásobník je zdarma a stále na něm pracujeme.

Myofasciální trigger pointy
Kurz

Na kurzu se dozvíte základní teorii vzniku avalových spoušťových bodů, a jak s nimi pracovat. Vysvětlíme Vám, které všechny faktory ke vzniku svalové bolesti mohu přispívat a jak je lze ovlivnit.

Pohybový specialista
Workshop

Pro lidský pohyb neexistuje „jedna ideální šablona“, spíše existuje mnoho „lidských variabilit“, díky kterým můžeme dosáhnout stejných pohybových cílů.