Kurzy a workshopy

Myofasciální trigger pointy
Kurz

Svalové spoušťové body (Trigger points). Na kurzu se naučíte, jak pracovat s 30 nejčastějšími spoušťovými body, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce.

Online kurzy - natočené

Vyšetřovací testy - ZDARMA
Kurz

Vyšetřovací testy patří k základním nástrojům fyzioterapeuta. V této sekci naleznete seznam vyšetřovacích testů (videa), používaných ve fyzioterapii, rozřazených do sekcí pro lepší orientaci. Tento on-line zásobník je zdarma a stále na něm pracujeme.

SI skloubení - diagnostika a rehabilitace
Workshop

V rámci tohoto workshopu s vámi sdílíme data z dostupných výzkumů z posledních let pro lepší pochopení dané oblasti a člověka, jako celku. Tyto informace Vám dále umožní nasměrovat praxi s klienty, dle nejnovějších výzkumů.

Tejpování pevnými tejpy (rigidní tejpování)
Workshop

V tomto kurzu diskutujeme, kdy použít pevný a kdy kineziologický tejp. Každý z nich má své přednosti a každý tedy můžeme využívat v různých situacích. Můžete se těšit na množství praktických ukázek a podpůrným teoretickým materiálům.

Podvrtnutý kotník - diagnostika a rehabilitace
Workshop

Podvrtnutí kotníku je dost možná nejčastějším traumatickým poraněním, se kterým se můžeme setkat nejen u sportovců. Na workshopu si probereme a ukážeme možnosti managementu, dle našich zkušeností a nejnovějších doporučení z výzkumů.

Pohybový specialista
Workshop

Pro lidský pohyb neexistuje „jedna ideální šablona“, spíše existuje mnoho „lidských variabilit“, díky kterým můžeme dosáhnout stejných pohybových cílů.