Kurzy a workshopy

Myofasciální trigger pointy
Kurz

Svalové spoušťové body (Trigger points). Na kurzu se naučíte, jak pracovat s 30 nejčastějšími spoušťovými body, a to jak po teoretické, tak po praktické stránce.

Mobilizace
Workshop

Na workshopu se probírají mobilizace celé páteře, pánve a horních a dolních končetin. Workshop je rozdělen do dvou dní, přičemž jednotlivým technikám předchází teoretická část a vyšetření daného segmentu (aspekce, palpace, aktivní a pasivní pohyb, …)

Online kurzy - natočené

SI skloubení - diagnostika a rehabilitace
Workshop

V rámci tohoto workshopu s vámi sdílíme data z dostupných výzkumů z posledních let pro lepší pochopení dané oblasti a člověka, jako celku. Tyto informace Vám dále umožní nasměrovat praxi s klienty, dle nejnovějších výzkumů.

Vyšetřovací testy - ZDARMA
Kurz

Vyšetřovací testy patří k základním nástrojům fyzioterapeuta. V této sekci naleznete seznam vyšetřovacích testů (videa), používaných ve fyzioterapii, rozřazených do sekcí pro lepší orientaci. Tento on-line zásobník je zdarma a stále na něm pracujeme.

Pohybový specialista
Workshop

Pro lidský pohyb neexistuje „jedna ideální šablona“, spíše existuje mnoho „lidských variabilit“, díky kterým můžeme dosáhnout stejných pohybových cílů.