Kurzy a workshopy

Mobilizace
Workshop

Na workshopu se probírají mobilizace celé páteře, pánve a horních a dolních končetin. Workshop je rozdělen do dvou dní, přičemž jednotlivým technikám předchází teoretická část a vyšetření daného segmentu (aspekce, palpace, aktivní a pasivní pohyb, …)

Suchá jehla (dry needling)
Workshop

Na workshopu se dozvíte, jak pracovat s 20 nejčastějšími spoušťovými body pomocí suché jehly (dry needling). Probírá se terapie suchou jehlou v kontextu bolesti, mechanismus účinku a základní rozdělení terapie suchou jehlou, dále pravidla a techniky aplikace suché jehly a řešení nežádoucích účinků.

Myofasciální trigger pointy
Kurz

Na kurzu se dozvíte základní teorii vzniku vůbec nejčastější bolesti, která se v lidském těle vyskytuje. Vysvětlíme vám, které všechny faktory ke vzniku této bolesti mohu přispívat a jak je lze ovlivnit. Především vás naučíme, jakými prostředky se lze zbavit této bolesti a to jak po teoretické, tak i praktické stránce.

Zobrazovací diagnostika
Kurz

Tento kurz seznámí účastníky s možnostmi zobrazovacích metod onemocnění páteře a kloubů za použití rtg, mr a ct diagnostiky. Na kurzu je kladen důraz na maximální využití nových znalostí v každodenní praxi a budete schopni zvolit nejvhodnější formu léčby a terapie.

RockPods & RockFloss
Kurz

FMT RockFloss je kurz, zaměřující se na kompresní efekt flossing pásků a “fasciálního střihu” s cílem zlepšení pohyblivosti kloubů, snižování bolesti a podpory a zvýšení efektivity pohybu. RockPods jsou založeny na kožní/fasciální dekompresi pro zlepšení a usnadnění pohyblivosti tkání, zlepšení pohybu a tišení bolesti za použití myofasciálních pomůcek.

FMT RockBlades & Blades Advanced
Kurz

Naučte se pracovat s nástroji na mobilizaci měkkých tkání (iastm nástroje – instrument assisted soft tissue mobilization) a používat je v péči o vaše pacienty či sportovní svěřence.

Online kurzy

Vyšetřovací testy - ZDARMA
Kurz

Vyšetřovací testy patří k základním nástrojům fyzioterapeuta. V této sekci naleznete seznam vyšetřovacích testů (videa), používaných ve fyzioterapii, rozřazených do sekcí pro lepší orientaci. Tento on-line zásobník je zdarma a stále na něm pracujeme. Plánujeme postupně přidávat videa, popisy a odkazy. Budeme rádi za sdílení této databáze mezi fyzioterapeuty a studenty fyzioterapie.

Myofasciální trigger pointy
Kurz

Na kurzu se dozvíte základní teorii vzniku vůbec nejčastější bolesti, která se v lidském těle vyskytuje. Vysvětlíme Vám, které všechny faktory ke vzniku této bolesti mohu přispívat a jak je lze ovlivnit. Především vás naučíme, jakými prostředky se lze zbavit této bolesti a to jak po teoretické, tak i praktické stránce.