SI skloubení - diagnostika a rehabilitace

Ohledně fyzioterapie SI skloubení koluje mnoho informací, které mohou být již překonané, nebo nepřesné. Některé výzkumy publikují hodnoty incidence až 30 % (což budeme diskutovat), a přesto je mnoho věcí kolem fyzioterapie klientů s bolestmi v této oblasti stále nejasných a nepodložených. V rámci tohoto workshopu s vámi budeme sdílet data z dostupných výzkumů z posledních let pro lepší pochopení dané oblasti a člověka, jako celku. Tyto informace Vám dále umožní nasměrovat praxi, dle nejnovějších výzkumů. 

Můžete se těšit na velké množství praktických ukázek zahrnujících manuální terapii, cvičení a tejpování.

Celý workshop je natočen při live vysilání (a je tedy doplněn i o dotazy účastníků) a doplněn o profesionálně zpracovaná videa s praktickými ukázkami.

Program

Teoretická část

 • Úvod
 • Struktura a funkce
 • Pohyby SI skloubení
 • Klinický význam
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika
 • Možnosti léčby

Praktická část

 • Vyšetření
 • Manuální terapie - masáž, mobilizace, trakce a vibrační terapie
 • Akutní fáze
 • Subakutní fáze
 • Pokročilá (fyzio)terapie a práce s chronickými pacienty
 • Specifické cvičení na pánevní dno
 • Ukázka tejpování

Obsah

Workshop je rozdělen do teoretické a praktické části.

Pro udržení klinické praxe "up to date" je nezbytné stále sledovat nové výzkumy a posouvat se kupředu. Je nám jasné, že ne každý má desítky hodin měsíčně na to, aby procházel nová, dostupná data, takže jsme to udělali za vás a vše shrnuli do tohoto workshopu.

Prošli jsme desítky výzkumů z posledních let a dali dohromady nejzásadnější informace, které s vámi sdílíme právě v teoretické části kurzu: 

 • Tyto informace se týkají převážně anatomie, diagnostiky a možností léčby.
 • Informace z teoretické části jsou zásadní pro pochopení dané problematiky a taktéž pro správnou edukaci pacienta.
 • Celou diagnostiku jsme na přání účastníků shrnuli do bodového seznamu, pro jednodušší použití a orientaci v praxi.

V praktické části si následně demonstrujeme, jak nejlépe (nejvalidněji) diagnostikovat bolesti SI. Zároveň si ukážeme možnosti terapie, čímž navážeme na výzkumy z teoretické části. Můžete se těšit na:

 • Manuální techniky, ve kterých ukazujeme masáž svalů, mobilizace a trakce kloubů a možnosti využití vibrační terapie.
 • Velkou část praxe věnujeme cvičební terapii, kterou rozdělujeme do několika fází. Demonstrujeme cviky a pohyby, které je dobré vykonávat jak při akutních, tak chronických bolestech.
 • Na přání účastníků jsme také doplnili například ukázku specifického cvičení pánevního dna, nebo tejpování bolestivého SI skloubení.
Lektoři

Mgr. Jiří Vítek a Ing. Bc. Tomáš Nedoma

Organizační informace

Po zaplacení kurzu se Vám zpřístupní sekce, ve které je nahrána jak teoretická, tak praktická část kurzu. Přístup do této sekce není časově omezen.

Jedná se o záznam z online kurzu, takže jsou ve videu obsaženy o dotazy účastníků, kde praktická část je přetočena ve studiu pro ještě lepší kvalitu záznamu.

Délka: 192 minut 

Výstup: certifikát o absolvování

Obsahuje: Skripta (slajdy z prezentace)

Je zakázáno jakékoliv šíření, nebo sdílení kurzu dalším osobám, a to pod pokutou a bezvýhradní zablokování účtu, bez možnosti vrácení peněz. Svět fyzioterapie si vyhrazuje právo na kontrolu přihlašování IP adres a další, viz obchodní podmínky.

 

Platba v EUR - Slovensko

Pokud si přejete platit v EUR, kurz si můžete zakoupit na SK verzi webu zde: https://www.svetfyzioterapie.sk/online-kurz/si-skloubeni-diagnostika-a-rehabilitace

 
UNIFY ČR - 3 kreditní body

SI skloubení - diagnostika a rehabilitace - videokurzu bylo přiděleno číslo 22/128 a přísluší jí počet 3 kreditních bodů dle interního předpisu UNIFY ČR.

V případě, že požadujete přidělení kreditních bodů, uveďte nám to prosím do poznámky k přihlášce datum narození.

Zároveň souhlasíte se zasláním všech vyplněných údajů v přihlášce UNIFY ČR za účelem evidence absolventů akreditovaných kurzů.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „SI skloubení - diagnostika a rehabilitace“

Cena kurzu
2 550 Kč
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.
Přihlášení
Registrace