SI skloubení - diagnostika a rehabilitace

Ohledně fyzioterapie SI skloubení koluje mnoho informací, které mohou být již překonané, nebo nepřesné. Některé výzkumy publikují hodnoty incidence až 30 % (což budeme diskutovat), a přesto je mnoho věcí kolem fyzioterapie klientů s bolestmi v této oblasti stále nejasných a nepodložených. V rámci tohoto workshopu s vámi budeme sdílet data z dostupných výzkumů z posledních let pro lepší pochopení dané oblasti a člověka, jako celku. Tyto informace Vám dále umožní nasměrovat praxi s klienty, dle nejnovějších výzkumů.

Celý workshop je natočen při live vysilání a je tedy doplněn i o dotazy účastníků.

Program

Teoretická část

  • Úvod
  • Struktura a funkce
  • Pohyby SI skloubení
  • Klinický význam
  • Diagnostika a diferenciální diagnostika
  • Možnosti léčby

 

Praktická část

  • Akutní fáze
  • Subakutní fáze
  • Pokročilá (fyzio)terapie a práce s chronickými pacienty
Obsah

Workshop je rozdělen do teoretické a praktické části.

 

Pro udržení klinické praxe "up to date" je nezbytné stále sledovat nové výzkumy a posouvat se kupředu. Je nám jasné, že ne každý má desítky hodin měsíčně na to, aby procházel nová, dostupná data, takže jsme to udělali za vás a vše shrnuli do tohoto workshopu. Prošli jsme desítky výzkumů z posledních let a dali dohromady nejzásadnější informace, které s vámi sdílíme právě v teoretické části kurzu. Tyto informace se týkají převážně anatomie, diagnostiky a možností léčby.

 

V praktické části si následně demonstrujeme, jak nejlépe (nejvalidněji) diagnostikovat SI. Zároveň si ukážeme možnosti terapie, čímž navážeme na výzkumy z teoretické části.

 

 

Lektoři

Tomáš Nedoma a Jiří Vítek

 

Organizační informace

Po zaplacení kurzu se Vám zpřístupní sekce, ve které je nahrána jak teoretická, tak praktická část kurzu. Přístup do této sekce není časově omezen.

Jedná se o záznam z online kurzu, takže jsou ve videu obsaženy o dotazy účastníků.

Délka: 191 minut + další vyšetřovací testy

Výstup: certifikát o absolvování

Obsahuje: Skripta (slajdy z prezentace)

Je zakázáno jakékoliv šíření, nebo sdílení kurzu dalším osobám, a to pod pokutou a bezvýhradní zablokování účtu, bez možnosti vrácení peněz. Svět fyzioterapie si vyhrazuje právo na kontrolu přihlašování IP adres a další, viz obchodní podmínky.

 

Platba v EUR - Slovensko

Pokud si přejete platit v EUR, kurz si můžete zakoupit na SK verzi webu zde: https://www.svetfyzioterapie.sk/online-kurz/si-skloubeni-diagnostika-a-rehabilitace

 
UNIFY ČR - 3 kreditní body

SI skloubení - diagnostika a rehabilitace - videokurz bylo přiděleno číslo 22/128 a přísluší jí počet 3 kreditních bodů dle interního předpisu UNIFY ČR.

V případě, že požadujete přidělení kreditních bodů, uveďte nám to prosím do poznámky k přihlášce datum narození.

Zároveň souhlasíte se zasláním všech vyplněných údajů v přihlášce UNIFY ČR za účelem evidence absolventů akreditovaných kurzů.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „SI skloubení - diagnostika a rehabilitace“

Cena kurzu
1 650 Kč
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.
Přihlášení
Registrace