LEDOVAT NEBO NELEDOVAT AKUTNÍ VÝRON KOTNÍKU?

ANEB JAK JE TO DOOPRAVDY S POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ TERMOTERAPIÍ.

 

Některé terapeutické praktiky nám připadají tak samozřejmé a zaběhlé, že nás málokdy napadne o nich pochybovat. Několikrát se už ale prokázalo, že všeobecně předpokládané účinky různých léčebných metod nemusí vždy platit stoprocentně a stojí za to je ověřovat (např. prospěšnost parciální meniskektomie u pacientů s artrózou kolene (1))

Distorze hlezenního kloubu, nebo laicky výron kotníku, patří mezi nejčastější zranění měkkých tkání vůbec. Navzdory vysoké incidenci tohoto zranění, však chybí robustní studie, která by podpořila vhodnost užití kryoterapie v akutním stadiu (2).

Doktor Gabe Mirkin, který již v roce 1978 zavedl pojem RICE (rest, ice, compression, elevation), se nyní příklání k názoru, že kryoterapie v akutním stadiu výronu zpomaluje hojení měkkých tkání, a proto ji považuje za obsolentní (2). Na základě těchto zjištění byli pozměněny i guidelines vydáváné Národní asociací trenérů atleticky (NATA), kde kryoterapie má nejnižší stupeň evidence (st. C). Místo toho bývají doporučovány nesteroidní antiflogistika na zmírnění bolesti a otoku, a to již hned, v akutním stadiu. Nicméně pouze po maximální dobu 48h, protože taktéž zpomalují hojení (3,4). Nově se také doporučuje již v akutním stadiu začít s aktivním izometrickým cvičením.

Obecně v rámci fyzikální terapie bohužel neexistuje mnoho důvěryhodných studií, které by dokázaly podpořit to, co často tušíme jen ze zkušeností. Navíc někdy jsou v české literatuře o fyzikální terapii navzájem opisovány informace, kterým chybí ověření, či dohledání primocitace.

Jedním příkladem za všechny může být pravidlo nazývané Daster-Moratovo (viscerokutánní reakce), které nalezneme v každé větší učebnici. Správně by se toto pravidlo mělo psát jako Dastre-Moratovo, ale nejde pouze o opakovaný překlep.

Původní studie pochází z roku 1884, kdy pánové Dastre a Morat uvedli králíka pomocí chlorovodíku do celkové anestezie, což vedlo ke zvýšení průtoku krve ušním boltcem (5). Na základě tohoto experimentu zavedli pojem reciproční inervace, podle které usuzují, že vyšší perfuze kůže vede ke snížení perfuze orgánu pod ní uložených a naopak. Čeští autoři z tohoto pravidla dále usuzují, že aplikace pozitivní termoterapie na hypertonický sval vede k jeho relaxaci pouze za případu, že je nad svalem hyperalgická zóna (6). Jiní toto pravidlo vztahují i na celkovou aplikaci tepla (7). Nicméně bylo dokázáno, že lokální pozitivní termoterapie vede ke zvýšení perfuze a metabolismu svalu a k jeho následné relaxaci (8).

Více informace o akutním managemantu výronu kotníku od Dr. Gabea Mirkina naleznete zde http://www.drmirkin.com/fitness/why-ice-delays-recovery.html

  • Sihvonen R, Paavola M, Malmivaara A, Itälä A, Joukainen A, Nurmi H, et al. Arthroscopic Partial Meniscectomy versus Sham Surgery for a Degenerative Meniscal Tear. N Engl J Med. 2013 Dec 26;369(26):2515–24.
  • Bleakley C, McDonough S, MacAuley D. The use of ice in the treatment of acute soft-tissue injury: a systematic review of randomized controlled trials. Am J Sports Med. 2004 Feb;32(1):251–61.
  • Kaminski TW, Hertel J, Amendola N, Docherty CL, Dolan MG, Hopkins JT, et al. National Athletic Trainers’ Association position statement: conservative management and prevention of ankle sprains in athletes. J Athl Train. 2013 Aug;48(4):528–45.
  • van den Bekerom MPJ, Sjer A, Somford MP, Bulstra GH, Struijs PAA, Kerkhoffs GMMJ. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for treating acute ankle sprains in adults: benefits outweigh adverse events. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc Off J ESSKA. 2015 Aug;23(8):2390–9.
  • Morat J-P, Dastre A. Influence du sang asphyxique sur rappareil nerveux de la circulation. Archs Physiol Norm Path. 1884(16):1–45.
  • Poděbradský J, Poděbradská R. Fyzikální terapie. Grada Publishing a.s.; 2009. 218 p.
  • Poděbradský J, Vařeka J. Fyzikální terapie I. a II. díl. Grada Publishing a.s.; 1998. 440 p.
  • Nadler SF, Weingand K, Kruse RJ. The physiologic basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician. 2004 Jul;7(3):395–9.