Suchá jehla (dry needling)

Na workshopu se dozvíte, jak pracovat s 20 nejčastějšími spoušťovými body pomocí suché jehly (dry needling). Probírá se terapie suchou jehlou v kontextu bolesti, mechanismus účinku a základní rozdělení terapie suchou jehlou, dále pravidla a techniky aplikace suché jehly a řešení nežádoucích účinků.

Workshop probíhá v Košicích pod záštitou Slovenské komory fyzioterapie, tudíž za něj na Slovensku obdržíte kredity.

Popis workshopu

Aplikace suché jehly fyzioterapeutem je dlouhodobě diskutována. Přesto řada fyzioterapeutů tuto metodu používá. Někteří na profesionální úrovni, jiní bohužel už méně odborně. Rozhodně by však všichni, kteří se rozhodnou pro tuto metodu, měli dodržovat základní bezpečností pravidla pro minimalizaci zdravotního rizika této invazivní metody. V rámci bezpečnostních pravidel klademe důraz na výběr správného druhu, délky a průměru jehly pro konkrétní aplikace, používání ochranných pomůcek a dezinfekcí, a taktéž na kontraindikace, související s lokální anatomií.

Na workshopu se dozvíte základní teorii vzniku vůbec nejčastější svalové bolesti, která se v lidském těle vyskytuje - MTrPs. Vysvětlíme Vám, které všechny faktory ke vzniku této bolesti mohu přispívat, a jak je lze ovlivnit. Především Vás naučíme, jakými prostředky se lze zbavit této bolesti a to jak po teoretické, tak i praktické stránce, se zaměřením na suchou jehlu.

Svaly se skládají ze svalových snopců, které obvykle pracují bezbolestně v součinnosti. Při současném životním stylu se ale často stává, že se některé snopce přetíží, dostanou se do trvalé kontrakce a způsobují bolest. Mnoho lidí tuto bolest zná jako tupou a svíravou, která se může objevit po celém těle. Ke vzniku této svalové bolesti přispívá jednak držení těla a pohybové zvyky, ale i například skladba stravy, psychika, nebo způsob dýchání. V tomto workshopu se dozvíte, které všechny faktory mohou přispívat ke vzniku svalové bolesti, jak ji lze předcházet a případně řešit pomocí suché jehly.

 

Program

První den workshopu suché jehly začíná teoretickým podkladem, ve kterém řešíme zařazení této techniky do možností terapeutické péče o klienta s ohledem na anamnézu, celkové vyšetření klienta a kontraindikace aplikace suché jehly. 

Na teorii navazuje praxe, ve které se pokračuje až do konce druhého dne. Skrze obecnou anatomii a specifickou palpaci daného svalu a okolních struktur procházíme celý postup aplikace suché jehly. 

V praktické části se demonstruje a zkouší aplikace suché jehly na námi vybraných 2O nejčastějších TrPs, které jsou dle nás z praktického hlediska nejvíce využitelné. 

Workshop je určen pro fyzioterapeuty a lékaře včetně DiS. v oboru fyzioterapie.

Struktura kurzu v bodech

Teorie:

 • Základní stavba svalu
 • Svalová bolest, jako nejčastější příčina bolesti v ordinaci lékaře
 • Vznik svalové spoušťového bodu – trigger pointu
 • Přispívající faktory vzniku svalové bolesti
 • Indikace a kontraindikace suché jehly
 • Terapie suchou jehlou v kontextu bolesti
 • Mechanismus účinku suché jehly
 • Základní rozdělení terapie suchou jehlou
 • Pravidla a techniky aplikace suché jehly
 • Řešení nežádoucích účinků

Praxe:

 • Suchá jehla jako terapie svalových bolestí - TOP 20 svalů v lidském těla
 • Zapojení sonografie do praxe
Organizační informace

Vypsaný je momentálně termín 8. - 9. 6. 2024 ve splupráci s rehabilitační klinikou Rehabcare v Košicích, více informací ZDE

 

Počet hodin: 16
Výstup: certifikát o absolvování
V ceně workshopu: skripta, materiál - jehly, rukavice, dezinfekce, sterilní čtverce

 

Lektor:
Mgr. Jiří Vítek

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Harvard Medical School, Harvard University

Platba v EUR - pro přihlášky ze Slovenska

Pokud si přejete platit v Eurech, prosíme o zaslání 375 EUR na účet: SK92 0900 0000 0051 3896 6003.
Zároveň nám prosím uveďte do poznámky, že platíte v EUR, případně SK DIČ, upravíme Vám fakturu.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „Suchá jehla (dry needling)“

Dostupné termíny
08.–09. 06. 2024 - Košice
Ukázat seznam termínů
Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
11 750 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.

Workshop je pojat jako odborná diskuse nad tématy a praktické procvičování technik uvedených v jeho popisu, přičemž je vždy třeba mít na paměti, že procvičované techniky jsou jedním z možných přístupů k léčbě určitého problému – postup léčby konkrétního pacienta je na odborném úsudku kvalifikované osoby, která pacienta léčí. Odesláním přihlášky účastník zároveň bere na vědomí, že absolvování workshopu ani obdržený certifikát nenahrazují odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro výkon zdravotnických ani jiných povolání a samy o sobě jej neopravňují k praktikování technik diskutovaných a procvičovaných na workshopu na třetích osobách ani na účastníku samotném.