Příběh sester, basketbalistek (poranění ACL)

Pelkowski a kol., 2020 ve své práci popsali případ jednovaječných dvojčat, která si přetrhla ACL na levé noze v rozmezí dvou dní! Sestry dvojčata, obě vášnivé basketbalistky, zažily stejný typ zranění – kompletní přetržení předního zkříženého vazu (ACL) během sportovní aktivity. Zde jsou klíčové momenty jejich příběhu:

  • Pacientka A: Zranila se po dopadu na levé koleno s následným pocitem prasknutí a bolestí. MRI potvrdilo kompletní přetržení ACL s kostními kontuzemi a částečným poraněním mediálního kolaterálního vazu.
  • Pacientka B: O dva dny později utrpěla podobné zranění levého kolene, s mírně lepší schopností pohybu a menší bolestí oproti sestře. MRI rovněž ukázalo kompletní přetržení ACL.

Obě sestry začaly s fyzioterapií a rozhodly se pro rekonstrukci ACL pomocí štěpu z šlachy hamstringu. Pacientka A podstoupila operaci o něco později než její sestra kvůli obtížím s rozsahem pohybu a větším otokem, přestože její zranění nastalo dříve. Tento případ podtrhuje roli genetiky, kde se uvádí, že právě genetika je nejvýznamnější rizikový faktor pro poranění ACL. Studie Magnusson a kol., 2020 zdůrazňuje významný genetický vliv na ruptury ACL, přičemž heritabilita, tedy dědičnost, dosahuje přibližně 69 %. Tato hodnota vyplývají z výzkumu je založena na datech sledování přes 88 000 dvojčat během 30 let! Že oranění ACL v rodinné anamnéze zvyšuje riziko jeho poranění o více než 50 % potvrzuje i systematický přehled s metaanalýzou z roku 2022. #díkytáto

Zde u sester, které k tomu měly nejspíše podobnou jak fyzickou, tak psychickou zátěž, se tak genetika projevila v rozmezí 2 dní.

Zdroj:

PELKOWSKI, Jessica N., et al. Seeing double: a case of ACL tears in monozygotic twin female athletes within 48 hours. Cureus, 2020, 12.3.

MAGNUSSON, Karin, et al. High genetic contribution to anterior cruciate ligament rupture: Heritability~ 69%. British journal of sports medicine, 2021, 55.7: 385-389.

HASANI, Sara; FELLER, Julian A.; WEBSTER, Kate E. Familial predisposition to anterior cruciate ligament injury: a systematic review with meta-analysis. Sports Medicine, 2022, 52.11: 2657-2668.