Podvrtnutý kotník - diagnostika a rehabilitace

Podvrtnutí (distorze) kotníku je velmi častým poraněním, se kterým se můžeme setkat v rámci mnoha aktivit, či sportů. Z výzkumů vyplývá, že tento typ poranění má poměrně velkou recidivu (obnovení poranění). Právě opakované podvrtnutí kotníku může přispět k rozvoji tzv. chronické nestability kotníku.

Podvrtnutí kotníku doprovází:

 • bolest
 • otok
 • zhoršená funkce kloubu
 • socioekonomické náklady

V rámci tohoto workshopu se zaměříme na management tohoto poranění od prvního dne (akutní fáze), prevenci recidivy, až po práci s chronickou nestabilitou kotníku. Všechny tyto informace vychází z nejnovějších výzkumů, doplněných o naše zkušenosti z praxe, pro co možná nejkvalitnějí práci s pacientem. Přístup k pacientovi se díky neustálému výzkumu stále vyvíjí. Dnes například již opouštíme dlouhodobé ledování, RTG a úplný klid poraněného kotníku. Ve workshopu diskutujeme opouštění starších přístupů směrem k těm novějším, pro zkvalitnění péče.

Celý workshop je natočen při live vysílání a je tedy doplněn i o dotazy účastníků a následně i ještě kvalitněji zpracovaná videa s praktickými ukázkami a další materiály.

Program

Teoretická část

 • Úvod
 • Struktura a funkce
 • Rizikové faktory
 • Akutní a chronická fáze poranění
 • Diagnostika a diferenciální diagnostika
 • Diskuze novějších přístupů léčby poranění
 • Hojení tkání
 • Možnosti léčby - pasivní, aktivní

 

Praktická část

 • Diagnostika a dif. diagnostika
 • Ukázky pasivní a aktivní neinvazivní léčby
 • Cvičení v akutní fází poranění
 • Cvičení v subakutní fázi poranění
 • Posilování a příprava na chůzi po nerovném povrchu
 • Dynamická cvičení
 • Strečink
 • Flossing
 • Ukázky tejpování
 • Diskuze

Workshop je rozdělen do teoretické a praktické části.

Pro udržení klinické praxe "up to date" je nezbytné stále sledovat nové výzkumy a posouvat se kupředu. V tomto workshopu s vámi sdílíme data z nejnovějších studií, které podporují novější přístupy k práci s pacientem s traumatickým poraněním. Tyto teoretické informace nejprve rozebereme v teoretické části a následně je okořeníme o naše praktické zkušenosti.

V praktické části si budeme demonstrovat, jak nejlépe diagnostikovat podvrtnutí kotníku, jeho závažnost/stupeň,  a zároveň vyloučení "red flags" a dalších závažných následků. Dále si ukážeme možnosti terapie, čímž navážeme na výzkumy z teoretické části. V ukázkách se můžete těšit jak na pasivní, tak aktivní možnosti terapie, pro co možná nejkomplexnejší, ale zároveň jednoduchý přístup k léčbě. Jednotlivá cvičení jsou seřazena od jednodušších po složitější skrze jednotlivé fáze po poranění. Dále si ukazujeme mobilizaci kloubu, strečink, možnosti využití flossování (kompresní terapie) a tejpování pevným a kineziologickým tejpem.

Lektoři

Mgr. Jiří Vítek a Ing. Bc. Tomáš Nedoma

Platba v EUR - Slovensko

Pokud si přejete platit v EUR, kurz si můžete zakoupit na SK verzi webu zde: https://www.svetfyzioterapie.sk/kurzy/podvrtnuty-kotnik-diagnostika-a-rehabilitace-on-line

 

Organizační informace

Po zaplacení kurzu se Vám zpřístupní sekce, ve které je nahrána jak teoretická, tak praktická část kurzu. Přístup do této sekce není časově omezen.

Jedná se o záznam z on-line kurzu (takže jsou ve videu obsaženy i dotazy účastníků), doplněný o přetočené praktické ukázky pro ještě lepší kvalitu.

Délka: 4,5 hodin + doplňující informace

Výstup: certifikát o absolvování

Obsahuje: Skripta (slajdy z prezentace)

Je zakázáno jakékoliv šíření, nebo sdílení kurzu dalším osobám, a to pod pokutou a bezvýhradní zablokování účtu, bez možnosti vrácení peněz. Svět fyzioterapie si vyhrazuje právo na kontrolu přihlašování IP adres a další, viz obchodní podmínky.

V ceně jsou skripta a certifikát o absolvování workshopu.

UNIFY ČR - 5 kreditních bodů

Podvrtnutý kotník - diagnostika a rehabilitace - tomuto workshopu bylo přiděleno číslo 23/093 a přísluší mu počet 5 kreditních bodů /CEU/ dle interního předpisu UNIFY ČR.

V případě, že požadujete přidělení kreditních bodů, uveďte nám to prosím do poznámky k přihlášce datum narození.

Zároveň souhlasíte se zasláním všech vyplněných údajů v přihlášce UNIFY ČR za účelem evidence absolventů akreditovaných kurzů.

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „Podvrtnutý kotník - diagnostika a rehabilitace“

Cena kurzu
2 550 Kč
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.
Přihlášení
Registrace