Kompresní flossing - RockFloss

Kompresní flossing je známý také jako kompresní terapie. Kompresní terapie má bohatou historii. My představujeme flossování ve světle nejnovějších vědeckých poznatků a trendů. Seznámíme vás s moderním využitím těchto pomůcek v rámci současných terapeutických programů, kde využíváme nejnovější výzkumy pro odhalení jejich možného potenciálu a zároveň i omezení.

V rámci kurzu získáte špičkové pomůcky RockFloss a naučíme vás, jak s nimi efektivně pracovat. Prostřednictvím praktických ukázek a sdílení našich zkušeností nejenže zdokonalíte své dovednosti v používání těchto nástrojů, ale také pochopíte hlubší principy a celkový koncept jejich aplikace v terapii.

Jedná se o on-line kurz, takže se jak k teorii, tak praktickým ukázkám můžete vracet! Na webu nabízíme i prezenční formu tohoto kurzu.

Program

RockFloss (kompresní flossing)

Tento kurz je zaměřen na možnosti využití a začlenění kompresního flossingu do praxe. V teoretické části se od historie kompresní terapie dostáváme k mechanismu účinku flossování a následně rozebíráme informace z aktuálních vědeckých studií, které nám poskytují infomrmace o možnostech a omezeních této terapie. Pro zakotvení těchto informací a využití flossingu v praxi dále nakousneme témata vnímání bolesti a také posunlivosti měkkých tkání, její specifické vyšetření a možnost ovlivnění v praxi.

Teoretická část v bodech:

 • Historie kompresní terapie
 • Představení flossů
 • Mechanismus účinku
 • Výzkum
 • Terapeutická rozvaha
 • Aplikace kompresních flossů
 • Asistovaný pohybový vzor
 • Fokusovaná aplikace
 • Navádění při pohybu
 • Případová studie - bránice

V praxi se zaměříme na základy a modifikované aplikace a nejčastější využití flossu a jeho lokálního a globálního využití v rámci fasciálních řetězců. Můžete se těšit na ukázky aplikace (různé přístupy a aplikace) na nohu, kotník, lýtko, koleno, stehno a kyčel, oblast žeber a trupu, rameno, loket, zápěstí a předloktí. To vše v mnoha variantách a stupních jak pasivní (manuální) terapie měkkých tkání a asistované mobilizaci kloubů, tak aktivní terapii od jednoduchých ke složitějším pohybům a progresivnímu zatížení. Obecné techniky ještě doplníme o ukázky specifických a korekčních ukázek aplikace flossu v terapii pro práci se skluzností tkání, modulací bolesti a zvyšování rozsahu pohybu v kloubech.

Praktická část v bodech:

 • Vyšetření v rámci řetězců (lokální a globální přístup)
 • Skluznost a pohyblivost tkání
 • Mobilizace tkání dle maitlenda
 • Ukázky použití na dolní končetině (kotník, lýtko, bérec, hallux valgus, koleno, oblast stejen
 • Ukázky použití v oblasti pánve a středu těla (mobilizace kyčle, pánve a SI skloubení, práce s mobilitou hrudníku, práce s mobilitou a stabilitou středu těla)
 • Využití flossu u dechové rehabilitace
 • Ukázky použití na horní končetině (rameno, tenisový a golfový loket, extenzory a flexory ruky, zápěstí a prsty ruky)
 • Korekční flossování (korekce ramen, korekce horní končetiny, korekce dolní končetiny, Korekce Hallux valgus a práce s klenbou nohy)

V ceně kurzu jsou skripta, certifikát a RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnotě 400 Kč a 900 Kč

Kurz je designovány tak, aby poskytl komplexní pochopení a praktické dovednosti, které můžete ihned začlenit do své praxe. Po jeho úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Kurz nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti nebo předpoklady, vše potřebné pro kurz vám bude poskytnuto. Přidejte se k nám a rozšiřte své terapeutické dovednosti pomocí těchto inovativních a efektivních metod.

Organizační informace

Po zaplacení kurzu se Vám zpřístupní sekce, ve které je nahrána jak teoretická, tak praktická část kurzu. 

Jedná se o video kurz, všechna videa jsou natáčena ve studiu s pomocí několika kamer pro co nejpřesnější záběry a co možná nejdokonalejší zážitek při učení.

Délka: 

Výstup: certifikát o absolvování

Obsahuje: Skripta (slajdy z prezentace), certifikát, RockFloss 5 cm a 10 cm v hodnotě 400 Kč a 900 Kč

Je zakázáno jakékoliv šíření, nebo sdílení kurzu dalším osobám, a to pod pokutou a bezvýhradní zablokování účtu, bez možnosti vrácení peněz. Svět fyzioterapie si vyhrazuje právo na kontrolu přihlašování IP adres a další, viz obchodní podmínky.

Lektor

Mgr. Bc. Jaroslav Zeman

 

 • Fyzioterapeut
 • Student supervize a psychoterapie

Vystudoval jsem fyzioterapie i obor rehabilitace psychosociální péče. Jsem velkým zastáncem bio-psycho-socio-spirituálního přístupu ke klientovi což zrcadlí i filosofii RockTape. Mimo to jsem velkým zastáncem mezioborové spolupráce, věřím v kolektivní IQ, ale také vím, že ne každý tým ho má. V péči o pacienta mě dále zajímají témata jako empowermant a participace, kterou jsem studoval v rámci projektu INORP v mezinárodní skupině.

 

Platba v EUR - Slovensko

Pokud si přejete platit v EUR, kurz si můžete zakoupit na SK verzi webu zde:

Přihláška na „Kompresní flossing - RockFloss“

Cena kurzu
3 500 Kč
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.
Přihlášení
Registrace