Bolesti ramene spojené s rotátorovou manžetou - je čas na přehodnocení rady, že musíme posílit oblast ramene?

Bolesti ramene spojené s rotátorovou manžetou - je čas na přehodnocení rady, že musíme posílit oblast ramene?

 

Pokud bych měl vybrat jednu studii z tohoto roku, ve které je vyobrazeno aktuální dění ve světové fyzioterapii a přístupu k pacientovi (z mého pohledu nejen ve zmíněné problematice bolestí ramene), tak to bude nejspíš tato!

J. Powel & J. Lewis ve svém článku z dubna 2021 rozebírají možnosti efektivní terapie netraumatických bolestí oblasti ramene spojené s rotátorovou manžetou (RCRSP), které jsou v posledních 2 desetiletích skrze dostupnou evidenci nakloněny především edukaci pacienta a neoperativní léčbě.

 

V článku je hezky rozebrána úvaha , proč nejspíš využívat odporový trénink. 

Zjistíme poškození a následně ho „opravíme“. Tento model klinického rozhodování vzniká pod maskou toho, že bolest a dysfunkce vznikají v důsledku pozorovatelných strukturálních změn těla. Takže —> Zesílení zmírní bolest a zlepší funkci!

—> realita je však jiná!

 

Zajímavá data:

  • lidé s RCRSP mají měřitelné změny v rozsazích pohybu a ve svalové síle, případně mohou (nekonzistentně) měnit skapulothorakální kinematiku.
  • Mohou mít až ve 43 % menší externí rotaci a sílu abdukce oproti asymptomatické populaci. 

 

!!Posilováním a zlepšením mechaniky ramene se však nemusí vždycky zlepšit bolestivost a funkčnost, hlásá Powell a Lewis!!

Jak se již potvrdilo, kinematika lopatky (scapular dyskinesis) nemusí být normalizována pro ovlivnění bolesti a funkce ramene a doposud není jasně podloženo, že cvičení zaměřená specificky na lopatku jsou nadřazena obecnému posilování ramene. Také obnova časování a aktivity svalů se jeví, jako nepodstatná pro ovlivnění bolesti a funkce.

Ačkoliv Powell a Lewis zmiňují i studie, kde odporový trénink pozitivně ovlivnil jak bolestivost, tak funkci, stále nelze nalézt přímou úměru.

 

Vědci popisují postupný vývoj, jak po tom, co manuální terapie neobstála v rámci managementu RCRSP, vzali všichni útokem odporový trénink, avšak upozorňují na to, že tato terapie ještě neprošla intenzivními studiemi, což podtrhávají nekompromisní větou:

Říkání člověku s RCRSP „Seš slabej, jediné, co potřebuješ je posílit“ může za pár let dopadnout stejně, jako dnes již vyvrácené „Máš špatnou posturu, musíme ji napravit“. 

 

Jaký je tedy náhled do řešení problému?

Dle nových důkazu je RCRSP multidimenzionální stav spojený s množstvím biopsychosociálních faktorů.

Rozsah bolesti ramene a úroveň jeho funkce se neukázala být silně závislá na síle ramene.

Dále však zmiňují množství důvodů v čem je cvičení (včetně odporového cvičení) výhodné a pro jaké všechny důvody by se mohlo předepisovat, jako vhodná část rehabilitačního procesu.

 

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33789431/