Efekt chirurgické subakromiální dekomprese při léčbě impingement syndromu ramenního kloubu

Impingement syndrom ramenního kloubu je nejčastěji definován jako útlak tkání v subakromiálním prostoru ramenního kloubu. Konkrétně zde dochází k útlaku subakromiální burzy a šlach rotátorové manžety z důvodu snížení subakromiálního prostoru.

Diagnóza bývá stanovena na základě klinického vyšetření a pozitivity specifických testů: Hawkin‘s-Kennedy test, Neer‘s test, Empty-can test. V dnešní době léčba spočívá buď na rehabilitaci nebo na chirurgické intervenci pomocí subakromiální dekomprese.

Pieters et al., (2020) zpracoval meta-analýzu s cílem nalézt nejefektivnější rehabilitační metody pro léčbu impingement syndromu. Pohybová léčba je s high-evidence důkazy nejefektivnější konzervativní léčbou impingement syndromu ramenního kloubu. Manuální techniky v kombinaci s pohybovou léčbou (nikoli MT samostatně) se jeví také velmi efektivní. Efektivita fyzikální terapie (konkrétně laser, ultrazvuk a rázová vlna) nebyla přesvědčivě prokázána.

Paavola et al., (2021) vytvořil kvalitní randomizovanou, zaslepenou studii s cílem porovnat efektivitu chirurgické subakromiální dekomprese s placebo operací (sham-diagnostická artroskopie bez provedení terapeutického zákroku). V druhé části studie porovnával opět subakromiální dekompresi tentokrát s rehabilitací. Každý pacient, který výzkum dokončil byl sledován po dobu 5 let od operace nebo rehabilitace a po celou dobu výzkumu se nedozvěděl jaký druh léčby obdržel.

Výsledky výzkumu: Všechny výše zmíněné způsoby léčby byly velmi efektivní. Subakromiální dekomprese nebyla efektivnější než placebo diagnostická artroskopie ramenního kloubu. Porovnání efektivity chirurgické subakromiální dekomprese s pohybovou léčbou bylo také srovnatelné. V tomto případě byla subakromiální dekomprese efektivnější v rámci rychlosti uzdravení, ale výsledek byl jinak srovnatelný.

Autor: Ondra @fyzio_kriticky

Zdroje:

Pieters L, Lewis J, Kuppens K, Jochems J, Bruijstens T, Joossens L, Struyf F. An Update of Systematic Reviews Examining the Effectiveness of Conservative Physical Therapy Interventions for Subacromial Shoulder Pain. J Orthop Sports Phys Ther. 2020 Mar;50(3):131-141. doi: 10.2519/jospt.2020.8498. Epub 2019 Nov 15. PMID: 31726927.

Paavola M, Kanto K, Ranstam J, Malmivaara A, Inkinen J, Kalske J, Savolainen V, Sinisaari I, Taimela S, Järvinen TL; Finnish Shoulder Impingement Arthroscopy Controlled Trial (FIMPACT) Investigators. Subacromial decompression versus diagnostic arthroscopy for shoulder impingement: a 5-year follow-up of a randomised, placebo surgery controlled clinical trial. Br J Sports Med. 2021 Jan;55(2):99-107. doi: 10.1136/bjsports-2020-102216. Epub 2020 Oct 5. PMID: 33020137; PMCID: PMC7788208.