Impingement syndrom ramene - jak je to se subakromiálním prostorem?

Hunter a kol. v úvodu zmiňují, že jedním z nejčastějších chirurgických zákroků u ISR je subakromiální dekomprese. Využití subakromiální dekomprese v Anglii od roku 2007 do roku 2017 vzrostlo o 91 %, přičemž náklady na ni se odhadují na více než jednu miliardu liber. Subakromiální dekomprese vychází z předpokladu, že zúžení subakromiálního prostoru je pravděpodobně spojeno s patologiemi. 

 

Cílem jejich studie bylo porovnat vzdálenost mezi akromionem a hlavicí humeru a tloušťku šlachy supraspinátu mezi osobami s impingementem ramene a bez (kontrolní skupina). Hunter a kol., porovnávali 39 jedinců s a 39 jedinců bez diagnostikovaného impingementu ramene. Výsledky této studie ukazují, že účastníci s impingementem měli ve srovnání s asymptomatickými jedinci významně větší tuto vzdálenost (měřeno ultrazvukem).

 

Hunter a kol. zmiňují, že jedním z navrhovaných mechanismů pro impingement je větší poměr tloušťky šlachy/akromiohumerální prostor, přičemž šlacha supraspinátu zabírá větší část subakromiálního prostoru. Tato studie však nezjistila žádný rozdíl v tomto poměru mezi skupinami.

 

Byla zjištěna lineární souvislost mezi akromiohumerální vzdáleností a tloušťkou šlachy supraspinatu. Dále nebyl zjištěn lineární vztah mezi velikostí bolesti a disabilitou, které jedinec se impingementem pociťoval v porovnání s akromiohumerální vzdáleností, nebo tloušťkou šlachy supraspinátu.

 

Zdroj:

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-021-04885-3