Integrace dietních programů do fyzioterapie: Efektivní přístup k léčbě OA kolene

Nadváha a obezita jsou prognostické faktory pro OA kolene. Mezinárodní guidelines zahrnují management tělesné hmotnosti, jako jeden z hlavních pilířů společně s pohybovou aktivitou. Jako fyzioterapeuti se u lidí s OA kolene soustředíme především na management pohybu a pohybové zátěže a zdravý životní styl. Ne vždy je ale jednoduché pracovat v multidisciplinárním týmu, nebo přesvědčit klienta k návštěvám dalších odborníků. 

Může fyzioterapeut úspěšně předávat dietní programy při managementu tělesné hmotnosti u lidí s OA kolene?

Tuto otázku si položila australská skupina vědců. V úvodu odhalují, že fyzio si obecně v tomto tématu nejsou moc jistí, nicméně pro zvednutí sebevědomí postačil e-learningový program pro jejich zaškolení. Nicméně doposud žádná studie neprověřila fyzioterapeuty při předávání těchto informací klientům. A právě proto se uskutečnila tato studie! Fyzioterapeuti nejprve podstoupili šestitýdenní vzdělávací program, podpořený o další materiály pro klienty.

Klinické guidelines pro lidi s OA kolene blíže nespecifikují dietní programy, nicméně jednou z metod používaných nutričními terapeuty pro snížení hmotnosti je VLED, tedy „Very Low Nutrition Diet“, která ve studiích zaznamenala úbytky hmotnosti po 12 týdenním programu. Vědci se před výzkumem domnívají, že tuto dietu by fyzioterapeuti mohli bezpečně využít právě pro její jednoduchost i bez vyšší kvalifikace v oblasti výživy. Cílem výzkumu tedy bylo zhodnotit, zda by fyzioterapeuti mohli účinně poskytovat šestiměsíční on-line terapii, zahrnující intenzivní dietní program na snížení hmotnosti, který by doplňoval cvičení, jež je základem léčby OA kolenního kloubu.

Design:

  • 88 účastníků
  • věk 45 a více let
  • BMI nad 27
  • Bolesti kolene více jak 3 měsíce 

Porovnávané skupiny:

  • skupina CVIČENÍ (46 účastníků)
  • skupina CVIČENÍ + DIETA (42 účastníků)

Skupina cvičení se zaměřovala na posilování v oblasti dolní končetiny. Druhá skupina ke cvičebnímu programu navíc absolvovala dietní program, který byl taktéž předán fyzioterapeutem.

Jaké jsou výsledky po 6 měsících?

U obou skupin dokončilo program 90 % účastníků. U obou došlo ke snížení hmotnosti, nicméně u skupiny CVIČENÍ pouze o 1 %, kdežto u druhé skupiny o 8 %! Obvod pasu se také snížil u obou skupin, nicméně u cvičící skupiny pouze o 0,7 %, kdežto dietní skupině o 5,4 cm! Úbytek tělesné hmotnosti nad 5 % mělo 12 % lidí ze skupiny CVIČENÍ A 76 % ze skupiny CVIČENÍ + DIETA! Úbytek tělesné hmotnosti nad 10 % dosáhlo 37 % účastníků ze skupiny s dietním programem a 0 % ze skupiny cvičení.

Závěrem této studie tedy bylo, že fyzioterapeuté jsou schopni předávat jednoduché dietní programy v kombinaci se cvičením pro lidi (obézní, nebo s nadváhou) s OA kolene.

Závěrečné zamyšlení

Někteří vědci ze studie jsou zapojeni do on-line vzdělávací platformy, která edukuje fyzioterapeuty (zmíněný e-learning pro fyzioterapeuty) za finanční ohodnocení, což může značit bias. Na druhou stranu musíme ocenit tvorbu edukačních programů pro odborníky a snahu o co nejlepší terapeutické přístupy při spolupráci s klienty s OA kolene. Například vědkyně z této studie Kim Bennell, která je jedním z autorů je světově známým a uznávaným odborníkem na problematiku kolene.

Tato studie podporuje myšlenku, že fyzioterapeuti by měli mít základní porozumění dietních doporučení, aby mohli poskytovat komplexní péči a v případě potřeby odkazovat klienty na specializovanější pracoviště.

Zdroj:

ALLISON, Kim, et al. Alternative models to support weight loss in chronic musculoskeletal conditions: effectiveness of a physiotherapist-delivered intensive diet programme for knee osteoarthritis, the POWER randomised controlled trial. British Journal of Sports Medicine, 2024, 58.10: 538-547.