Mobilizace a manipulace v rámci cvičebních programů

Konzervativní léčba bolestivých stavů ramenního kloubu je velmi efektivní způsob léčby. Množí se výzkumy, ve kterých je porovnávána pohybová léčba impingement syndromu a chronických bolestí ramenního kloubu s aplikací kortikosteroidů do oblasti ramenního kloubu. Tyto výzkumy prokazují, že v tomto případě je pohybová léčba efektivnější než aplikace kortikosteroidů.

Vyšší úspěšnosti dosahují rehabilitační postupy, kde je kladen důraz i na jiné části těla než jen ramenní kloub. Ramenní kloub je totiž vždy ovlivněn i okolními segmenty těla. V tomto případě např. krční a hrudní páteří.

Mintken et al., (2016) provedl randomizovanou studii s cílem porovnat efektivitu cvičení a cvičení + mobilizací a manipulací krční a hrudní páteře. Do dvou skupin byli rozděleni lidé trpící chronickou bolestí ramenního kloubu. Jedna skupina provozovala sestavený cvičební plán. Druhá skupina vykonávala stejný cvičební plán a k tomu jim byly pravidelně prováděny mobilizace a manipulace krční a hrudní páteře.

Výsledky: Přidání mobilizačních a manipulačních technik krční a hrudní páteře do cvičebních postupů objektivně nesnížilo bolest ani disabilitu pacienta, ale výrazně zlepšilo pacientův subjektivní pocit o efektivitě a úspěšnosti terapie a tím zlepšilo celkovou efektivitu terapie.

Autor: Ondra fyzio_kriticky

Zdroje:

Mintken PE, McDevitt AW, Cleland JA, Boyles RE, Beardslee AR, Burns SA, Haberl MD, Hinrichs LA, Michener LA. Cervicothoracic Manual Therapy Plus Exercise Therapy Versus Exercise Therapy Alone in the Management of Individuals With Shoulder Pain: A Multicenter Randomized Controlled Trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2016 Aug;46(8):617-28. doi: 10.2519/jospt.2016.6319. PMID: 27477473.