Objem tréninku a prevalence OA kolene

V jen pár dní starém systematickém přehledu s meta-analýzou se Burfield a kol. podívali na toto téma. Předchozí důkazy uvádějí nižší prevalenci osteoartrózy kolenního kloubu u rekreačních běžců ve srovnání s profesionály (s vyšším objemem tréninku) a kontrolními osobami. Podrobněji se na tato data můžete podívat v našem starším příspěvku.

 

Vědci prověřovali myšlenku závislosti objemu tréninku na prevalenci OA kolene. Zahrnuto bylo přes 12 000 účastníků, přičemž zhruba 10 % z nich byli běžci. Neběžci byli ti, kteří nedosahovali více, jak 8 km/týden. Běžci byli dále rozděleni do 3 podskupin:

  • 8 až 32 km / týden
  • 32 až 48 km / týden
  • více jak 48 km / týden

 

Prevalence OA kolenního kloubu nebyla vyšší u běžců (nezávisle na objemu týdenního tréninku) oproti neběžcům!

 

Zdroj:

BURFIELD, M.; SAYERS, M.; BUHMANN, R. The association between running volume and knee osteoarthritis prevalence: A systematic review and meta-analysis. Physical Therapy in Sport, 2023.