Prevalence natržení šlach rotátorové manžety a asociaci patologie se symptomy

Bolesti ramene se řadí na třetí místo u muskuloskeletálních bolestí. Prevalence je zhruba 20 %. Natržení rotátorové manžety představuje významný faktor při obtížích s ramenem, přičemž tvoří cca 30–40 % těchto případů a může vést ke značné disabilitě. MSK ultrazvuk se stal zlatým standardem pro detekci natržení rotátorové manžety v celé její tloušťce a posouzení abnormalit úponu šlach. Jeho přesnost při detekci natržení, které nejsou v rozsahu celé tloušťky šlachy je však částečně omezená. Prevalence natržení v rozsahu celé tloušťky šlachy se zvyšuje s věkem, ale nemusí korelovat se symptomy. Vztah mezi patologií rotátorové manžety a symptomy tedy zůstává nejistý. I když větší rozsahy natržení mají větší pravděpodobnost přispívat k bolesti, doposud neexistovaly důkazy, že by vedly k závažnějším symptomům oproti menším natržením. 

Hinsley a kol., 2022 se zaměřili na prevalenci natržení šlach rotátorové manžety a asociaci patologie se symptomy. V této studii zahrnuli 464 jedinců (žen ve věku 65 - 84 let), tedy 928 zkoumaných ramen. Ti byly rozděleni do skupin podle věku a hodnoceni na zobrazovacích metodách dle následujícího obrázku.

 

 

Výsledky prevalence patologie šlachy rotátorové manžety

Celkem 22,2 % (4,5 % bilaterálně) mělo natržení v rozsahu celé šířky šlachy. Pro věkové skupiny 60–69, 70–79 a 80–89 let činily tyto hodnoty 14,9 %, 25,9 % a 29 %. Alespoň částečná patologie rotátorové manžety byla zjištěna u 59,5 % (30,6 % bilaterální) probandů. 

 

Tabulka ukazuje prevalenci patologie rotátorové manžety v dominantních a nedominantních končetinách ve věkových dekádách.

Patologie a symptomy (všechna ramena)

Bylo zjištěno 289 (31,2 %) ramen s přítomnými symptomy. Necelých 52 % natržení s rozsahem celé šířky šlachy mělo přítomné symptomy. To znamená, že cca 48 % těchto patologií zůstalo asymptomatických! Závažnost symptomů rostla se závažností zjištěné patologie - viz graf v úvodu článku.

V závěru z těchto dat se můžeme domnívat, že úroveň poškození tkáně může souviset s přítomnými symptomy, nicméně nicméně i u velkých patologií stále pozorujeme až polovinu lidí bez přítomnosti symptomů. To podtrhuje Bio-Psycho-Sociální model bolesti, díky kterému můžeme i přistupovat rozdílným způsobem k terapii daného člověka.

 

Zdroj:

HINSLEY, Hannah, et al. Prevalence of rotator cuff tendon tears and symptoms in a Chingford general population cohort, and the resultant impact on UK health services: a cross-sectional observational study. BMJ open, 2022, 12.9: e059175.