Rozdílná délka nohou

Další zajímavá studie z roku 2005 (G. A. Knutson) ukazuje, že 90 % populace má rozdílnou délku nohou, průměrně o cca 5,2 mm!

Pro relevantnost Knutson hned v úvodu poukazuje, že anatomická délka končetin je nejpřesněji hodnocena pomocí RTG.

Závěrem tohoto lejstra je, že asymetrie do 20 mm má malý klinický význam. Za tímto bodem mohou pasivní strukturální změny ustupovat aktivním svalovým kompenzačním opatřením. Dále jsou data upravena pro sportovce se silným zatížením - relevantní asymetrie od 15 mm, oproti 20 mm při normálním zatížení.

 

Knutson ve svém přehledu uvádí množství dalších zajímavých dat a informací. Níže některé z nich uvádíme:

  • rozdíly nohou nejsou závislé na pohlaví
  • levá noha je ve většině případů delší, než pravá
  • 1 člověk z 1000 má asymetrii větší, jak 20 mm
  • rozdílná délka nohy je nejčastěji kompenzována torzí pánve, nebylo však potvrzeno, že by torze souvisela s bolestmi Lp
  • vyvrátila se souvislost CLBP a rozdílné délky nohou
  • U maratonců se rozdílná délka končetin do 25 mm nejevila, jako významná
  • U lidí s asymetrií minimálně 9,5 mm nebyl zjištěn rozdíl v rovnováze - pravděpodobný důvodem byla uvedena adaptace neuromuskulárního systému
  • Gofton a Trueman (jedna ze studií) zjistili souvislost mezi rozdílnou délkou končetin a unilaterální OA kyčle v supero-laterální oblasti kyčle na straně anatomicky delší končetiny. V této studii všechny subjekty vedly zdravý a aktivní život před nástupem bolesti kyčle a většinou o rozdílné délce (13 - 25 mm) nevěděly. Autoři poukazují na to, že tato forma OA má počátek obecně v 53. roku života a i když při těchto rozdílech se potvrdila zmíněná OA, tak zmiňují, že mnoho lidí s touto OA a rozdílnou délkou končetin tento stav nemá, takže hrají roli i další faktory.
  • klinický význam rozdílné délky končetin zajímavě okomentoval Manello (jedna ze studií): „Závisí na několika faktorech, včetně míry rozdílu délek, schopnosti pánve a páteře tyto rozdíly kompenzovat, a dalších souvisejících podmínkách nebo problémech.“

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1232860/