SF Talk #12 - Mgr. Tomáš Kavka - Komunikace ve fyzioterapii

Stejně jako každý dotek, tak i každé slovo může mít vliv na klienta. Jsme opravdu rádi, že do nového SF Talku přijal pozvání Mgr. Tomáš Kavka, který s námi sdílí doporučení a zkušenosti o asi nejčastěji používaném nástroji ve fyzioterapii. Tématem je právě komunikace ve fyzioterapii, kterou Tomáš učí jako předmět na VŠ. Kromě práce fyzioterapeuta v centru pro výzkum a léčbu bolestivých stavů ve FN Motol a učení v rámci PhD studia, Tomáš právě dodělává pětiletý psychoterapeutický výcvik.

 

Tomáš popisuje, jak postupuje při prvním kontaktu s klientem a co je v rámci komunikace důležité, a uvádí příklady komunikace, kterou volí při různých problémech. Skrze tyto nástroje se snaží docílit toho, aby byla terapie “neprůstřelná”. Zabrousíme také do BPS, kde si vypichuje důležitost určitých faktorů právě pro fyzioterapeuty, a také do bolesti a jejího chápání. V závěru se také zmíní o kritickém myšlení, kterého je třeba využívat u odborných studií.

 

Rozhovor naleznete na našem Spotify:

https://open.spotify.com/episode/1KQbu0rWagbaSh5hXr7eEF?si=aeTEkj80Rf2QbIUgn9GOZg

Nebo YouTube:

 

Odkazy zmiňované v Podcastu:

  • Karel Kopřiva: Lidský vztah jako součást profese:

https://obchod.portal.cz/…se/

  • Culley, Sue; Bond, Tim: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii

https://obchod.portal.cz/…ii/

  • International Association for the Study of Pain:

https://www.iasp-pain.org/…698 

  • Mescouto, K., Olson, R. E., Hodges, P. W., & Setchell, J. (2020). A critical review of the biopsychosocial model of low back pain care: time for a new approach?. Disability and Rehabilitation, 1-15.
  • Van den Broeke, E. N., Torta, D. M., & Van den Bergh, O. (2018). Central sensitization: explanation or phenomenon?. Clinical Psychological Science, 6(6), 761-764.