SF Talk #5, Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

V tomto SF Talku se bavíme o metodě DNS s Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D., která je certifikovaným lektorem této metody a významně se podílí na jejím vývoji. Mimo jiné Doc. Kobesová koordinuje a organizuje kurzy DNS ve více než 50 státech světa. V současné době Doc. Kobesová působí jako školský zástupce přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, v letech 2014-2018 působila jako proděkanka pro nelékařské studijní obory 2.LF UK. Je členkou vědecké rady 2.LF UK v Praze a LF MU v Brně. Na 2. lékařské fakultě doc. Kobesová vyučuje hlavně obecnou neurologii a neurorehabilitaci včetně komplexní rehabilitace myoskeletálních poruch. Tématem SF Talku je představení metody DNS, vývoj této metody v Česku a v zahraničí, bavíme se také o typech kurzů DNS a dále zabrousíme i do výzkumů a asociovaných produktů, jako je například nová aplikace pro účastníky DNS kurzů s obrovským backgroundem.

Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. podrobněji: https://www.rehabps.com/REHABILITATIO...

Odkaz na DNS portál: https://www.rehabps.com/REHABILITATIO...

Doktorské studijní programy na 2.LF UK: https://www.lf2.cuni.cz/phd-zahranici...

Přehled termínů kurzů DNS: https://www.dns-cz.com/seznam-kurzu

DNS aplikace do mobilů: https://www.rehabps.com/REHABILITATIO...

DNS aplikace App store: https://apps.apple.com/cz/app/dns/id1...

DNS aplikace Google Play: https://play.google.com/store/apps/de...