Šlachy potřebují zátěž

Fyziologii hojení šlach regulují tři odlišné fáze:

  • zánětlivá fáze
  • proliferační fáze
  • remodelační fáze


Mechanické zatížení je zásadní pro budování odolnosti i reparaci šlach. Dobře zvolená zátěž zvyšuje obnovu kolagenu, zatímco přetížení nebo nedostatečné zatížení může mít na šlachu negativní dopady. Mechanická stimulace podporuje proliferaci buněk a syntézu kolagenu, což zlepšuje reparaci a remodelaci šlach, zvyšuje jejich pevnost v tahu a snižuje adhezi. Mechanické zatížení má pozitivní účinek nejen v rané fázi remodelace, ale i během zánětlivé fáze. Účinky mechanického zatížení se liší podle jednotlivých fází hojení. Mechanická stimulace také přispívá k správné organizaci kolagenových vláken během hojení.

Pokud vás toto téma zajímá podrobněji, mrkněte na novou studii zde:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38307405/