Spontánní zhojení ACL?

Za základní léčbu přetržení předního zkříženého vazu (ACL) je považována operace. Většina autorů se dříve domnívala, že se ACL po úplné ruptuře spontánně nezhojí. Čím dal častěji se však objevují i důkazy o samovolném zhojení:

  • Costa-Paz a kol., 2012 přezkoumali 14 pacientů s akutním poraněním ACL - ověřeno MRI (proximální části u osmi pacientů a střední části u šesti). Průměrný věk v době poranění byl 31 let. Všichni byli před úrazem sportovně aktivní. U všech pacientů byla indikována operace, která však byla z různých důvodů odložena. Pacienti slediváni min. 25 měsíců. Po hodnocení bylo 10 kolen normálních a čtyři téměř normální. Všechna kolena znovu dosáhla negativního pivot shift testu; MRI prokázala kontinuální ACL po celé jeho délce s homogenním signálem. Všichni pacienti se vrátili k původní úrovni aktivit. Po 2,5 letech však u dvou pacientů došlo opět k ruptuře ACL.
  • Roe a kol., 2016 - podává zase zprávu o 18 zhojených ACL po MRI potvrzené ruptuře. Po roce sledování prokázalo MRI zhojený ACL s normálním signálem, normální trajektorií a kontinuitou vláken. U 5 z 19 pacientů došlo během 5 let k opětovné ruptuře.
  • Pitsillides a kol., 2020 (systematický přehled) - přehled prokazuje spontánní schopnost hojení předního zkříženého vazu, naznačuje vyšší potenciál hojení u proximálních ruptur. Autoři v závěru uvádí, že přestože studie částečně zpochybňuje obecnou praxi, není možné vyvodit definitivní závěry vzhledem k nízké kvalitě zahrnutých studií a heterogenitě výsledků.4️⃣
  • Razi a kol., 2021 - v této studii 15 jedinců se současným přetržením ACL i MCL vykazovalo spontánní zhojení ACL vazu bez chirurgické intervence.
  • Filbay a kol., 2022 #rovnouzpece #vyslovcera - Po 2 letech rehabilitace mělo 56 % pacientů zhojený ACL, a po 5 letech jich bylo 58 %. Jeden pacient měl zhojení ACL ještě před podstoupením odložené operace.

 

Odkaz na zdroje:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11999-011-1933-8 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2325967116s00080

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859221001224 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1708858

https://bmjopensem.bmj.com/content/8/Suppl_1/A3.2