Správný sed a postura

Správný sed a postura

Pozice těla při sedu je častým tématem pro pacienty, zdravotníky a společnost obecně. Často se shledáváme s názorem, že bolesti zad jsou způsobeny sezením, stáním, nebo „nesprávným“ ohýbáním. Tato tvrzení však stále nemají dostatek podpory pramenící z výzkumu.

S tímto úvodem Diane Slater a kol. uvádí v roce 2019 v časopise Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 7 bodů, kterých bychom se měli aktuálně držet:

1. Neexistuje jedinečná „správná“ pozice:
Přes běžné přesvědčení o správné pozici neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že existuje jedinečná, optimální pozice, nebo že vyhýbání se „nesprávným“ pozicím zabrání bolesti zad.

2. Rozdílná držení těla jsou normální:
Existují přirozené variace zakřivení páteře, avšak neexistuje jedno určité zakřivení, které by bylo významně spojeno s bolestí. Bolest by tedy neměla být přičítána relativně „normálním“ změnám.

3. Postura reflektuje přesvědčení a náladu:
Postura může nabízet pohled do lidských emocí, myšlenek a obrazu člověka. Některé pozice mohou být tzv. ochranné a mohou reflektovat obavy z nějakého zranění. Může být tedy užitečné pochopit důvod preferované pozice.

4. Zaujmout pohodlnou polohu je bezpečné:
Pohodlné polohy se mohou individuálně lišit. Čas od času měnění poloh, včetně těch, kterým se vyhýbáme, ale i změna obvyklých pozic, může poskytnout úlevu od symptomů.

5. Páteř je robustní a můžeme jí věřit:
Páteř je robustní, přizpůsobivá konstrukce schopná bezpečně se pohybovat a být zatěžována v různých polohách. Běžná doporučení tak nemusí být nutná a mohou vést ke strachu.

6. Sezení není nebezpečné:
Sedět déle jak 30 minut v jedné poloze není nebezpečné a nemusíme se mu vždy vyhýbat. Pohyb a občasná změna polohy však mohou být užitečné, a fyzická aktivita je důležitá pro vaše zdraví.

7. Nedělat vše tabulkově, ale individuálně (One size does not fit all):
Posturální a pohybový screening nezabrání bolesti na pracovišti. Upřednostňované styly zvedání břemen jsou ovlivňovány přirozeně se měnícími zakřiveními páteře a rady ohledně zaujetí konkrétní polohy nebo zapojení core nejsou podloženy důkazy.

Zdroj:
https://www.jospt.org/doi/abs/10.2519/jospt.2019.0610