Systematický přehled s meta-analýzou 381 studií se zaměřil na zjištění účinnosti TENS u dospělých s akutní a chronickou bolestí.

Tento papír mi poslal kamarád se slovy: „Alespoň něco o fyzikále“. Nezbývá, než se s vámi o něj podělit. Přehled prozkoumal 381 RCT s 24 532 účastníky. Oproti placebu TENS dokázal (během a bezprostředně po použití) lépe snižovat bolest, a to jak u akutních, tak chronických stavů.

Autoři zdůrazňují, že bolest automaticky neznamená poškození tkáně. Pro optimální strategii léčby doporučují biopsychosociální přístup a jako základní kameny pokládají fyzickou aktivitu, edukaci o bolesti a úpravu životního stylu. TENS může být šikovným, neuromodulačním doplňkem (autoři netvrdí, že ve 100 % případů) výše zmíněného, komplexního přístupu.

Pacienti uvádějí, že TENS může zlepšit funkci dané oblasti, zvýšit psychickou pohodu, umožnit kvalitnější spánek a snížit množství užívaných léků. Navíc se jedná o relativně levné zařízení, které lze využívat svépomocí. 

 

Jak TENS nastavit?

Nedávná studie tvrdí, že optimální parametry TENS pro konkrétní patologické bolestivé stavy se nepodařilo nalézt, a že rozhodujícím faktorem je spíše kvalita pocitu z TENS, než konkrétní elektrické charakteristiky proudu. Proto se uživatelům doporučuje, aby si strategii léčby, včetně elektrických charakteristik proudů, přizpůsobili podle svých osobních potřeb. #jetoindividuální

Tato analýza naznačila, že pokud je v místě bolesti (nebo v jeho okolí) generován a vnímán silný, nebolestivý TENS, tak frekvence proudů nemění výsledek. Autoři dále předpokládají, že to samé platí i pro šířku a tvar pulzu. 

To podporuje doporučení osvědčených postupů, aby si pacienti sami aplikovali silný nebolestivý (nebo blízko bolesti) TENS v místě bolesti, či okolí a aby si frekvenci, šířku a tvar pulzů upravili podle toho, co je jim nejpříjemnější. TENS se mohou používat dle potřeby, avšak existují důkazy o vyvinutí fyziologická tolerance.

 

TENS tedy můžeme využívat za účelem úlevy od bolesti,  podobně jako tření, chlazení, nebo zahřívání kůže. Jednou z výhod může být nastavitelnost elektrických charakteristik pro vyvolání široké škály vnímaných pocitů pro boj s dynamickou povahou bolesti. To může často znamenat aplikaci „pokus omyl“.

Zdroj:

JOHNSON, Mark I., et al. Efficacy and safety of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for acute and chronic pain in adults: A systematic review and meta-analysis of 381 studies (the meta-TENS study). BMJ open, 2022, 12.2: e051073. 

https://bmjopen.bmj.com/content/12/2/e051073.long?fbclid=IwAR1daptk-XWzNP5spLQ-wROwPNR9T5zYZhJ8aWhImNshNgzPHELOUcWoPnE