Vliv GLP-1RA na OA kolene u pacientů s DM2

OA_kolene

Článek publikovaný v "Annals of the Rheumatic Diseases" představuje zjištění ze studie Shanghai Osteoarthritis Cohort. Studie zkoumala dopad agonistů receptoru glukagon-like peptide-1 (GLP-1RA) na osteoartrozu kolen (KOA) u pacientů se současným onemocněním diabetes mellitus typu 2 (T2DM). GLP-1RA jsou obvykle používány pro léčbu T2DM a obezity, a studie měla za cíl zhodnotit jejich potenciální přínosy pro pacienty s KOA, zejména s ohledem na snížení hmotnosti.

Zkoumané části:

Shanghai Osteoarthritis Cohort studie byla prospektivní, observační studie, která zahrnovala více než 40 000 dospělých starších 45 let s klinicky diagnostikovanou OA. Studie se soustředila na účastníky s KOA a T2DM, kteří byli zapsáni mezi lety 2011 a 2017. Zkoumala výskyt operací kolena po zápisu do studie, používání léků na úlevu od bolesti a různé klinické výsledky, jako je index osteoartritidy Western Ontario a McMaster University (WOMAC) a tloušťka chrupavky v mediálním femorotibiálním kloubu.

Výsledky:

Ve studii se zjistilo, že pacienti léčení GLP-1RA prokázali větší úbytek hmotnosti a měli nižší výskyt operací kolena ve srovnání s těmi, kteří GLP-1RA neužívali. Byly zaznamenány významné rozdíly ve WOMAC. Rychlost ztráty chrupavky byla výrazně nižší ve skupině GLP-1RA. Studie naznačuje, že užívání GLP-1RA by mohly potenciálně měnit průběh onemocnění KOA u pacientů s komorbidním T2DM, přičemž hlavním mediujícím faktorem je úbytek hmotnosti. Nicméně zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu pro plné pochopení účinků GLP-1RA na OA.

 

Zdroj:

ZHU, Hongyi, et al. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists as a disease-modifying therapy for knee osteoarthritis mediated by weight loss: findings from the Shanghai Osteoarthritis Cohort. Annals of the Rheumatic Diseases, 2023.