Bolesti zad a farmakoterapie

Bylo zahrnuto sedm Cochrane Reviews, které zahrnovaly 103 studií (22 238 účastníků). Přehledy uváděly údaje o šesti lécích nebo skupinách léčiv: paracetamol, nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), myorelaxancia, benzodiazepiny, opioidy a antidepresiva. Autoři nezjistili žádné vysoce nebo středně silné důkazy, že jakákoli zkoumaná farmakologická intervence poskytla velký, nebo středně silný účinek na intenzitu bolesti u akutních, nebo chronických LBP ve srovnání s placebem.
 
U akutní LBP našli vědci středně silné důkazy, že NSAID a myorelaxancia mohou mít částečný (malý) účinek na bolest. Paracetamol a placebo ve svých účincích neměly rozdíl (silné důkazy). Dále bylo zjištěno, že svalová relaxancia mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků.
 
U chronické LBP vědci našli důkazy (nízká úroveň důkazů), že NSAID a opioidy (různé úrovně důkazů) mohou mít částečný (malý) účinek na bolest. NSAID a placebo měly podobné nežádoucí účinky. Naopak opioidy mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků.
 
Farmakologická léčba může být stále součástí léčby pacientů s LBP. Je dobré si však uvědomovat její výhody a rizika, případně zvážit možné nadužívání.
 
Vše podrobněji v otevřené a právě vydané studii: