Čím to, že určité svaly mají tendenci k hyperaktivitě a jiné naopak k útlumu?

Čím to, že určité svaly mají tendenci k hyperaktivitě a jiné naopak k útlumu?

 

Tato otázka je často diskutována a přesto se vysvětlení často velmi liší. Nejspíše se jedná o kombinaci několika faktorů. Pojďme se podívat především na vliv vývoje a obsahu vaziva ve svalech.

Při dozrávání centrální nervové soustavy v dětském věku lze spatřovat zákonitou posloupnost v zapojování jednotlivých svalů, či jejich porcí, do motorického projevu. Fázické svaly se začínají postupně zapojovat až od 4. týdne života, do té doby jsou aktivní pouze tonické svaly (tabulka vlevo). A právě tonické svaly, které jsou vývojově starší, mají tendenci k hyperaktivitě i po zbytek života. Charakteristicky zvýšená aktivita těchto svalů je obzvláště patrná při horním a dolním zkříženém syndromu, při lézi CNS, nebo např. při bolestech. V prvních týdnech života lze tedy pozorovat držení horní končetiny podobné spastickému držení, nebo elevaci lopatky, podobně jako při horním zkříženém syndromu.

Další faktor, který by mohl ovlivňovat tendenci svalů ke zkracování je obsah perimysia. Perimysium, je jedna z vazivových složek svalu, ve které se předpokládá vysoký obsah myofibroblastů, tedy pojivových buněk schopných kontrakce. Tonické svaly mají poměrný obsah perimysia vyšší, což by mohlo přispívat k jejich tendenci se zkracovat.

Kromě ontogenetického faktoru a rozdílného obsahu vaziva se jako další rozdíl uvádí odlišný poměr zastoupení rychlých a pomalých motorických jednotek pro tonické a fázické svaly. Tyto motorické jednotky pak určují poměr červených a bílých svalových vláken ve svalu. Tento rozdíl je však uváděn mylně, bioptické studie totiž ukazují, že v tomto ohledu není mezi fázickými a tonickými svaly rozdíl. Rozdíly lze spíše spatřovat interindividuálně, kdy různé subjekty mají globálně různé zastoupení svalových vláken. viz graf vpravo, kde jsou různé subjekty znázorněny odlišnými barvami (celkem 6 vyšetřovaných subjektů).

 

Studie s tabulkou fázických a tonických svalů dle prof. Koláře:

http://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2002/03/05.pdf

Studie (placená) s grafem znázorňující poměrné zastoupení svalových vláken typu 1 u různých svalů:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mus.22315/abstract;jsessionid=1F124C1F00875AFD966EF5FBEF5FB2A7.f03t03

Studie, která se zabývá souvislostí mezi vazivovou složkou svalu a jejím vlivem na tuhost svalu:

http://www.fasciaresearch.de/PerimysiumHypoth.pdf