Co efektivněji zvyšuje rozsah pohybu kloubů?

Optimální rozsah pohybu v kloubech lidského těla je jeden z hlavních předpokladů pro kvalitní pohyb a následně celkovou kvalitu života. Mimo rozsah pohybu jsou důležité také aspekty síly, vytrvalosti a hbitosti.

Pro zvýšení rozsahu pohybu kloubů (flexibility) se stále nejčastěji využívají techniky stretchingu. Stretching můžeme rozdělit na statický a dynamický. Někteří autoři řadí do stretchingu také různé techniky z proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF).

O silovém tréninku stále panuje mnoho mýtů. Ten nejzarytější je zřejmě takový, že snižuje flexibilitu těla.

Afonso et al., (2021) vytvořil meta-analýzu porovnávající právě silový trénink a stretching ve smyslu vlivu na rozsah pohybu. Do této práce byly zahrnuty jen randomizované, kontrolované studie zkoumající právě vliv stretchingu a silového tréninku na rozsah pohybu v procvičovaných kloubech u zdravých lidí bez muskuloskeletálních obtíží.

Výsledek: Silový trénink a stretching jsou stejně efektivní pro zvýšení rozsahu pohybu kloubů (flexibility). Osoby provozující silový trénink zaznamenaly navíc přírůstky v síle oproti lidem vykonávajících jen stretching.

Autor: Ondra fyzio_kriticky

Zdroj:

Afonso, J., Ramirez-Campillo, R., Moscão, J., Rocha, T., Zacca, R., Martins, A., … Clemente, F. M. (2021, January 14). Strength training is as effective as stretching for improving range of motion: A systematic review and meta-analysis. https://doi.org/10.31222/osf.io/2tdfm