DESATERO APLIKACE SUCHÉ JEHLY

Dnes se podíváme na mírně kontroverzní téma, alespoň co se České republiky týče. Jak jistě mnozí z Vás tušíte aplikace suché jehly fyzioterapeutem není u nás zatím ukotvena v zákonu. Přesto řada fyzioterapeutů tuto metodu používá, někteří na profesionální úrovni, jiní bohužel už méně odborně. Rozhodně by však všichni, kteří se rozhodnou pro tuto metodu měli dodržovat základní bezpečností pravidla, tak aby minimalizovali zdravotní rizika této invazivní metody. Většina těchto pravidel nepochází z mé hlavy, ale jsou přednášeny na zahraničních kurzech a jsou také popsány v mezinárodních guidelines. Pokusil jsem se sepsat 10 nejdůležitějších doporučení, pojďme se na ně podívat.

 1. Především, pokud můžete, zaplaťte si zahraniční kurz na aplikaci suché jehly. Nelze vysvětlit celou šíři této metody v jednom článku a ani to není mým úmyslem. Z mého osobního hlediska je nejkvalitnější organizace pořádající kurzy suché jehly David G. Simons Academy™. Já sám jsem před 2 lety absolvoval kurz pod touto organizací v Polsku, ale pořádají kurzy i na jiných místech Evropy, obvykle vedené v anglickém jazyce. Cena odpovídá kvalitě kurzu. Přehled jejich kurzů naleznete zde: http://www.dgs-academy.com/en/courses/course-dates/
 2. Při nákupu zdravotního spotřebního materiálu se vyplatí investovat do kvality a u suché jehly to platí dvojnásob. Existuje propastný rozdíl mezi kvalitou akupunkturních jehel vyrobených v Japonsku a v Číně. Tento rozdíl pozná jak terapeut, tak i pacient. Celosvětově nejrozšířenější jsou japonské jehly značky SEIRIN®, ty jdou v porovnání s čínskými aplikovat snáz, méně bolestivěji a nikdy se nezlomí. I když byste třeba aplikací do trigger pointu v m. biceps femoris vyvolali masivní záškub svalu, dojde nanejvýš k ohnutí jehly. Kvalitu japonských jehel dokládá i studie, která porovnávala ostrost hrotů pod elektronovým mikroskopem jak před, tak i po aplikaci. (1)
 3. Vždy používejte zdravotní vyšetřovací rukavice. Pokud přes rukavici necítíte trigger point, lze jej vypalpovat bez rukavic, označit si jej obtiskem zaváděcí trubičky jehly a poté si rukavice nasadit.
 4. Místo vpichu a jeho okolí vždy před aplikací důkladně dezinfikujte alkoholem či isopropanolem. Riziko je sice malé, ale existuje. Bylo popsáno několik případů zavlečení infekce po aplikaci akupunkturní jehly, nejčastěji do svalu či kloubu. (2) Pokud používáte nesterilní rukavice, měli byste si sterilizovat i rukavice, které pak přijdou do kontaktu s pokožkou pacienta.
 5. Jehly používejte jednorázově. Po aplikaci dojde k otupění hrotu, a proto by se stejné jehly nikdy neměly zavádět vícekrát.
 6. Vzhledem k odlišné technice aplikace suché jehly u jednotlivých svalů je velice vhodné používat různé délky jehel. Dlouhou a relativně širokou jehlu (0,30 x 60 mm) budete například potřebovat pro aplikaci do m. piriformis nebo m. quadratus lumborum. Naopak pro aplikaci u povrchových svalů jako je např. m. anconeus nebo m. scalenus medius je zapotřebí používat kratší a tenčí jehly (0,16 x 15 mm), abychom zabránili vpichu jehly do hlouběji položených struktur a snáze se nám s jehlou manipulovalo. V zahraničí se obvykle pracuje s 5 velikostmi akupunkturních jehel.
 7. Důležité je mít nachystané při ruce sterilní čtverce. Jedním z nejčastějších nežádoucích účinku aplikace suché jehly je krvácením a při jeho vzniku je vhodné stlačit místo sterilním čtvercem pro urychlení zastavení krvácení.
 8. V dosahu ruky je důležité mít kyblík na použité jehly, tak abychom zamezili kontaktu s infekčním materiálem.
 9. Tak jako u každé metody i tato má své kontraindikace, které je nezbytné znát. K absolutním kontraindikacím patří: strach pacienta z použití jehly nebo nesouhlas či nemožnosti poskytnutí souhlasu k použití této metody (psychiatričtí pacienti a děti). Dále pak akutní a infekční stavy, lymfatický otok v místě aplikace, alergie na používaný materiál nebo použití v oblasti genitálií, očí a mukózních tkání. Relativními kontraindikacemi jsou: antikoagulační léčba či koagulační dysfunkce, parestezie, imunodeficience, diabetes, kožní onemocnění, tumory, hematomy, osteosyntézy, náhrady kloubů, implantáty, srdeční pacemaker, první trimestr těhotenství, pacienti alergičtí na používaný materiál, epilepsie a závažné plicní nemoci. (3)
 10. Anatomie, anatomie, anatomie. Pro aplikaci suché jehly jsou naprosto zásadní znalosti topografické anatomie – především pleury, cév, nervů a kloubních pouzder. Při chybné aplikaci může dojít ke vzniku pneumothoraxu nebo kompartment syndromu. Z důvodu rizika vzniku bilaterálního pneumothoraxu na trupu aplikuje suchou jehlu při jednom sezení vždy pouze na jedné straně těla.

Dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své klienty, ale taky sami sebe před nařčením z neodborného přístupu. UNIFY se již delší dobu snaží prosadit legislativu, která by nám fyzioterapeutům umožnila provádět tuto techniku lege artis. Pokud však jejím chybným aplikováním vzniknou zdravotní komplikace mohlo by to cestu k uzákonění této metody značně zkomplikovat nebo úplně uzavřít.

Názory napsané v tomto článku nereprezentují oficiální stanovisko žádné profesní a vzdělávací organizace. Rozhodně není tento článek myšlen jako návod či doporučení k aplikaci suché jehly. Dodržování těchto pravidel vede pouze ke sníží možných zdravotních rizik, nehledě na to, že vypsaná pravidla rozhodně nejsou vyčerpávajícím sepsání doporučeného postupu při aplikaci suché jehly.

Plně doporučuji dodržovat obzvláště bod číslo 1., v České republice také existují kurzy na suchou jehlu nicméně jejich kvalita je bohužel nízká a nedodržují se na nich často ani tyto základní bezpečnostní pravidla.

Plné znění mezinárodních guidelines

Švýcarská guidelines

http://www.dryneedling.ch/fileadmin/documents/Swiss_Guidelines_for_safe_1.7_Dry_Needling_01.pdf

Irská guidelines

http://www.colfisiocv.org/sites/default/files/Guidelines%20for%20Dry%20Needling%20Practice%20ISCP%202012.pdf

Australská guidelines

http://combinedhealth.com.au/webfiles/ASAP_Guidelines_2013.pdf

 1. Xie YM, Xu S, Zhang CS, Xue CC. Examination of surface conditions and other physical properties of commonly used stainless steel acupuncture needles. Acupunct Med. 2014 Apr 1;32(2):146–54.
 2. Ernst E, Lee MS, Choi T-Y. Acupuncture: does it alleviate pain and are there serious risks? A review of reviews. Pain. 2011 Apr;152(4):755–64.
 3. DAAPM JDPDM, PhD CF de las PPMs, editors. Trigger Point Dry Needling: An Evidence and Clinical-Based Approach, 1e. 1 edition. Edinburgh ; New York: Churchill Livingstone; 2013. 280 p.