Hojení ACL bez operace - nová studie s pětiletým sledováním

British Journal of Sports Medicine nedávno vydal studii, zaměřující se na dlouhodobé porovnání chirurgické a nechirurgické léčby pacientů s přetrženým předním zkříženým vazem. Již z dřívějších studií víme, že ACL se dokáže zhojit a okamžitá operace nemusí být jasnou volbou léčby (viz. náš starší příspěvek).

V této studii se vědci snažili vyhodnotit, jaký je spontánní (přirozený) průběh hojení ACL na MRI během průběžného, pětiletého sledování od poranění.

Celkem 120 mladých aktivních dospělých bylo randomizováno do skupiny časné rekonstrukce ACL s rehabilitací, nebo skupiny rehabilitace s možností volitelné, pozdější rekonstrukcí ACL. Účastníci ve věku 18 až 35 let měli rupturu ACL (v předchozích 4 týdnech). Úplná ruptura ACL byla potvrzena magnetickou rezonancí u všech účastníků krom jednoho, který měl sice pozitivní pivot shift test, ale na MRI byla pouze částečná ruptura ACL (tento účastník byl randomizován do neoperační skupiny a později u něj byl potvrzen důkaz o hojení ACL na MRI ve 2. a 5. roce).Hojení ACL bylo hodnoceno ve 3., 6., 12. měsíci a následně ve 2. a 5. roce. Přibližně polovina všech účastníků randomizovaných k rehabilitaci, kteří v průběhu času nezvolili opožděnou rekonstrukci ACL, měla na MRI důkaz o hojení ACL při dvouletém a pětiletém sledování.

Lidé s důkazy o hojení ACL na MRI po 2 letech hlásili lepší skóre KOOS (sportovní a rekreační funkce a skóre kvality života) ve srovnání se skupinami s nezhojenými účastníky, účastníky s opožděnou rekonstrukcí ACL a účastníky s časnou rekonstrukcí ACL.

Zjištění tedy naznačují, že přibližně jedna třetina přetržených ACL může vykazovat známky hojení na MRI, pokud jsou pacienti léčeni pouze rehabilitací, a že hojení ACL může být spojeno s příznivými výsledky. Známky hojení ACL byly viditelné na MRI již 3 měsíce po poranění, ale zároveň většina účastníků, kteří přešli na rekonstrukci ACL, tyto známky hojení na MRI nejevila. Nicméně je zapotřebí další výzkum pro zjištění, zda by stav hojení ACL po počátečním období rehabilitace měl být základem pro další rozhodnutí o léčbě.

Ačkoliv je neoperativní cesta pomyslným zajíčkem v přístupu k léčbě pacientů s rupturou ACL, díky novým výzkumům máme možnost tuto cestu objevovat a poskytovat lidem zase o něco kvalitnější péči.

Zdroj:

FILBAY, Stephanie Rose, et al. Evidence of ACL healing on MRI following ACL rupture treated with rehabilitation alone may be associated with better patient-reported outcomes: a secondary analysis from the KANON trial. British Journal of Sports Medicine, 2022.

https://bjsm.bmj.com/content/early/2022/11/03/bjsports-2022-105473.abstract