Idiopatická skolióza u adolescentů a bolesti zad

Skolióza je častá patologie u dospívajících. Rodiče s dětmi často obviňují „drobné“ deformity za příčinu bolestí zad. Nicméně tento vztah není tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát.

Retrospektivní studie (Dimar a kol., 2007) 1877 pacientů s bolestmi zad, mladších 21 let uvedla, že při identifikování patologie byla nejčastější diagnózou skolióza. Role deformit páteře u běžné populace s LBP však není jasná, uvádí Balagué a Pellisé 2016. Ti vypracovali přehled se souvislostmi mezi bolestí a deformitou páteře u adolescentů s idiopatickou skoliózou. 

Z tohoto srovnání pro většinu adolescentů s LBP vyplývá, že skolióza nejspíše není ústředním vysvětlením pro bolesti zad, ačkoli u některých pacientů nelze vyloučit, že hraje určitou roli. 

Výsledky různých studií však neumožňují vyvodit pevné závěry o možném kauzálním vztahu mezi různými proměnnými. 

Autoři dokládají další zajímavou informaci, která naznačuje omezenou roli skoliózy u bolesti zad. Touto informací je slabá nebo dokonce chybějící korelace mezi velikostí zakřivení páteře (Cobbův úhle) a přítomností bolesti!?

Dále ve svém přehledu #openaccess uvádí data ke konzervativní a chirurgické léčbě.

Jako v mnoha dalších případech se tedy ukazuje, že postura, v tomto případě idiopatická skolióza u adolescentů, není jediným obžalovaným pro bolesti zad, což bychom mohli brát v úvahu při vyšetření a komunikaci s klienty.

 

Zdroj:

BALAGUÉ, Federico; PELLISÉ, Ferran. Adolescent idiopathic scoliosis and back pain. Scoliosis and spinal disorders, 2016, 11.1: 1-15.

https://scoliosisjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13013-016-0086-7