Jaká metoda je nejlepší na bolesti zad (LBP)?

V praxi se můžeme setkat s rozdílnými lidmi, kterým s jejich obtížemi pomohly různé metody. „Abychom dosáhli požadovaných výsledků X naplánujeme pravidelná setkání na 6 - 10 týdnů“. Vysvětlení některých principů/účinků daných metod mohou jít proti sobě, ale i tak dosahují v podobném časovém úseku pozitivní výsledky.

Artus a kol., 2010 ve svém výzkumu prošli 772 klinických studií (118 zahrnuli) s cílem shrnout důkazy o reakcích na léčbu u pacientů s bolestí zad. Ověřovali hypotézu, že tyto reakce mají podobný průběh bez ohledu na použitou léčbu.

Zkoumali data ze studií, v nichž se pacienti lišili délkou trvání a závažností bolesti. Věk účastníků byl od 27 do 79 a data pocházela z více jak 18 zemí. Zahrnuta byla široká škála aktivních léčebných/cvičebních postupů, tabletových léků, psychologické léčby a jednoduchých rad, manuální terapie, nebo rozsáhlé multidisciplinární programy léčby bolesti.

Vědci zjistili podobný vzorec zlepšení příznaků po jakékoli léčbě, bez ohledu na to, zda se jednalo o aktivní léčbu, pasivní léčbu, nebo placebo.

K pozitivním výsledkům může přispět samotná terapie (specifický účinek) a dále nespecifické faktory, jako je naturální historie (přirozený průběh).

Abychom nesměřovali k nihilismu, je pozitivní pozorovat, že LPB má obecně pozitivní prognózu a k modulaci bolesti můžeme využít široké spektrum přístupů. K zamyšlení ale zůstává, zda občas nedochází k nadměrné léčbě pacientů, nebo jejich upínání se na zdravotní systém/terapeuta.

 

Zdroj:

ARTUS, Majid, et al. Low back pain symptoms show a similar pattern of improvement following a wide range of primary care treatments: a systematic review of randomized clinical trials. Rheumatology, 2010, 49.12: 2346-2356.