Je osteoartróza onemocnění z přetížení?

Když mluvíme o osteoartróze (OA), často si představíme bolestivé klouby způsobené roky námahy a velkým zatížením. Již dlouho je známo, že obezita je rizikový faktor pro její rozvoj a progresi. Mnohdy se můžeme setkat s názory, že je to způsobeno především z důvodů nadměrného přetížení kloubů, tedy že osteoartróza je „onemocnění z přetížení“. Je pravda, že nosné klouby - kolena a kyčle jsou často osteoartrózou zasaženy u obézních lidí, ale co ruce? Proč by ruce nesly následky obezity, když po nich nechodíme? To již před 12 lety hezky popsal Erlangga Yusuf (2012), který uvedl ultimátní argument, proč nadměrné mechanické zatížení kloubů způsobené nadměrnou tělesnou hmotností není ten hlavní faktor:

 

„Protože obézní lidé nechodí po rukou.“

 

Výzkum prováděný na kloubech rukou, které nejsou vystaveny váhovému zatížení jako zmíněná kolena a kyčle, přináší překvapivé výsledky. Potvrzuje vliv metabolických látek produkovaných viscerálním tukem. Tyto informace je dobré vědět především kvůli edukaci pacienta, pochopení dané problematiky a volby vhodné léčby. Proto je dobré pracovat s lidmi s OA komplexněji. Nové výzkumy také ukazují, že tradiční měření obezity, jako je index tělesné hmotnosti (BMI), nemusí být dostatečně přesné a měly by být zvažovány i jiné metody hodnocení. O tom jsme se zmiňovali již dříve.

Zdroj:

YUSUF, Erlangga. Metabolic factors in osteoarthritis: obese people do not walk on their hands. Arthritis research & therapy, 2012, 14: 1-2.