Mechanické zatížení páteře při různých aktivitách

"Tohle nedělej, pro páteř je to moc velké zatížení a nemusí to vydržet." S podobnými radami jsme se už jistě v minulosti setkali. Ano, jsou přídady, kdy je dobré zatížení páteře (mnohdy krátkodobě) snížit. Nicméně všeho moc škodí a to i s nadměrnou ochranou páteře, pro kterou je obecně její zatěžování přirozené a prospěšné.

Zatížení páteře a její případné následky se diskutují již delší řádku let (již dříve jsme se tomuto tématu mnohokrát věnovali). Například bylo prokázáno, že kompresní síly v oblasti beder u powerlifterů při zvedání 285 kg přesahují 15 000 N. Zatím neexistují doporučení pro přesnější „optimální“ zatížení páteře sportovců. Schäfer a kol., 2023 u více než 200 sportovců (16 - 32 let, profesionální sportovci) zjišťovali, jakým zátěžím páteř odolává při cca 600 fyzických aktivitách (vypočteno pomocí matematického modelu). Výsledky následně porovnávali s dřívějšími klinickými studiemi, pro jejich ověření.

Celkově lze říci, že aktivity iniciované horní částí těla přinášejí nižší hodnoty komprese oproti aktivitám, iniciovaným dolní částí těla. Vyšší hodnoty byly pozorovány při dynamických pohybech a například při běhu byly závislé na jeho rychlosti. Výskoky, dopady a změny směru pohybu působí velké kompresní zatížení páteře v oblasti L4/L5, které několikanásobně přesahují tělesnou hmotnost jedince.

Pokud si vezmeme data z grafu a přeneseme je například do jednoho zápasu basketbalu, fotbalu, nebo třeba hokeje, zjistíme, že páteř je schopna absorbovat obrovské zátěže. Kompresní zatížení naměřené při jednom seskoku z 20 cm bedny bylo 8178 N, při seskoku z 60 cm bylo zatížení 11 500 N a nejvyšší hodnota naměřená při skoku dalekém byla 12 500 N!

!Páteř je velmi robustní a schopná se adaptovat na různé druhy zátěže! 

Zatím neexistují doporučení pro přesnější (maximální/optimální) zatížení páteře profesionálních sportovců u jednotlivých sportů. Ta by se nejspíše musela odvíjet od vícero faktorů. Zatím tedy můžeme pracovat s informacemi, že páteř je schopna se při postupném zatěžování a dostatečné regeneraci adaptova na zátěž. Jako vždy je však dobré přistupovat ke každému jedinci individuálně.

Vše podrobněji zpracováno ve zdroji níže.

Zdroj:

SCHÄFER, Robin, et al. The Mechanical Loading of the Spine in Physical Activities. 2022.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-023-07733-1#Tab2