Návrat k aktivitám a sportu po porodu

Návrat žen k fyzickým aktivitám a sportu po porodu je téma, které vyvolává mnoho otázek a nejistot. Vzhledem k významným fyzickým, fyziologickým a psychologickým změnám, kterými žena během těhotenství prochází, je klíčové poskytnout kvalitní individuální podporu a poradenství. Studie Schulz a kol., 2023 nabízí cenný pohled na současná vědecká doporučení a zároveň poukazuje na mezery ve výzkumu. My jsme v textu níže dali přednost aktuálním doporučením.

Návrat ke sportu a fyzické aktivitě se ve vědeckém podnebí nejčastěji řeší u nejrůznějších svalových a šlachových poranění, nebo po operacích. V těchto doporučeních se nejčastěji řeší fyzická a psychická připravenost jedince, která by měla být řešena v rámci biopsychosociálního modelu. Těhotenství může v těle působit podobné množství změn, jako zranění/operace. Proto by bylo dobré, kdyby byla vytvořena podobná doporučení, jako existují pro různé úrazy. Zmíněná studie poukazuje na nedostatek specifických směrnic pro ženy vracející se k aktivitám a sportu po porodu. Přestože se tradičně doporučuje začít s mírnějšími aktivitami již 6 týdnů po porodu, často chybí konkrétní definice toho, co je "medicínsky bezpečné". 

Důležité však je, aby se při návratu braly v úvahu nejen fyzické, ale i psychické aspekty. Aktuálně můžeme pracovat s následujícími body.

Doporučení pro návrat k fyzické aktivitě

  • Postupnost: Studie zdůrazňuje důležitost postupného návratu k aktivitě a sportu, přičemž některé specifické cvičení, jako jsou cviky na posílení pánevního dna, mohou být zařazeny ihned po porodu.
  • Individuální přístup: Každý člověk je jiný a vyžaduje jiný přístup. Jako fyzioterapeuti bychom měli nabízet individualizovaná doporučení založené na aktuálním zdravotním stavu a předchozí úrovni aktivity ženy.

Doporučení pro návrat ke sportu

  • Postupné zvyšování zátěže: Před návratem k běhání nebo jiným sportům je doporučeno zaměřit se na postupné zvyšování objemu aktivit (zátěže) před její intenzitou a postupně začít se silovým cvičením.
  • Zohlednění psychického stavu: Velký významu má také mentální připravenosti a podpora psychického zdraví, což jsou klíčové faktory pro úspěšný návrat k pohybu.

Fyzioterapeuti tedy mohou hrát klíčovou roli v motivaci a podpoře žen po porodu při návratu k aktivitám a ke sportu.

 

Závěr

Pro ženy po porodu je návrat k aktivitám a sportu klíčovým krokem nejen pro fyzické, ale i psychické zdraví. Studie poskytuje cenný přehled a vyzývá k dalšímu výzkumu a vývoji specifických směrnic. Jako fyzioterapeuti a odborníci na pohyb bychom měli poskytovat podporu a rady založené na nejnovějších důkazech, aby byla tato část života pro ženy co nejpříjemnější. 

 

studie: 

https://bjsm.bmj.com/content/57/24/1573.abstract

článek:

https://blogs.bmj.com/bjsm/2024/02/02/returning-to-activity-and-sport-postpartum-what-do-we-currently-know-and-what-is-missing/