Nový pohled na prognózu akutní bolesti dolní části zad (LBP)

Bolest dolní části zad (low back pain - LBP) je považována za nejčastější příčinu disability.  Navzdory vysoké prevalenci LBP má většina případů příznivý průběh.

 

Předchozí výzkumy ukázaly

Většina epizod akutní LBP se výrazně zlepší během 6 týdnů, s úplným uzdravením většiny pacientů do 12 týdnů od začátku bolestí.

Zaměření na ty, kteří nevyhledali péči

Nový výzkum od de Campos a kol., 2023 poskytuje nové poznatky. Vědci se narozdíl od předchozích studií pokusili zahrnout i populaci, která nevyhledává zdravotní péči a tudíž předchozím výzkumům mohla uniknout.

Nová zjištění:

  • Medián trvání epizody LBP je pouze 5 dní
  • 70% epizod se zotavilo do 1 týdne
  • 91% epizod se zotavilo do 6 týdnů
  • I přesto 40% epizod vyžadovalo vyhledání péče.

Klíčové sdělení pro praxi

Většina případů LBP má příznivý průběh. Důležité je zachování (alespoň nějaké) pohyblivosti a poskytování edukace a uklidnění pacientům. 

Zdroj:

DE CAMPOS, Tarcisio F., et al. Prognosis of a new episode of low‐back pain in a community inception cohort. European Journal of Pain, 2023, 27.5: 602-610.