OKOHYBNÉ SVALY A BOLESTI HLAVY

Myofasciální trigger pointy (MTrPs) jsou denním chlebem fyzioterapeutů. Jsou to malé „svalové uzlíky“, které vznikají v tuhém svalovém snopci. Mohou se projevovat jak lokální bolestí v místě vzniku, tak bolestí přenesenou, čímž mohou imitovat jiná onemocnění např. kloubní obtíže, bolesti hlavy nebo třeba apendicitidu.

Ve svalech se mohou vyskytovat i v latentní formě, kdy nezpůsobují žádné bolesti a jejich majitel o nich často ani neví. Nicméně i v této podobě dokážou měnit vzor aktivace svalů (timing), snižovat svalovou sílu nebo omezovat rozsah pohybu. Fyzioterapeut je může odhalit palpací, kdy při přebrnknutí lze i u těchto latentních MTrPs vyvolat bolest a lokální svalový záškub. O přechodu z latentního do aktivního a bolestivého stavu může rozhodnout drobný rozdíl, jakým je zvýšení psychického stresu, viróza nebo i nedostatek vitaminu skupiny B (1).

MTrPs se mohou vyskytovat téměř v každém kosterním svalu. Některé svaly jsou kvůli výskytu MTrPs fyzioterapeutům notoricky známé (sestupná vlákna m. trapezius, m. infraspinatus, m. extensor digitorum…), jiné však bývají někdy opomíjené (2).

Mezi takové svaly patří svaly kolem oční bulvy, kde mohou MTrPs také vzniknout a způsobovat tenzní bolesti hlavy (3). MTrPs se mohou vytvářet jak sekundárně s vazbou na jinou bolest (typicky při blokádě atlanto-okcipitálního skloubení) nebo i primárně při přetížení těchto svalů, například z dlouhodobého pohledu na jedno místo (obvykle do monitoru). Z celkem šesti okohybných svalů, se MTrPs nejčastěji vyskytují v m. obliquus superior a m. rectus lateralis (viz obrázek).

Protože jsou tyto svaly celkem snadno palpačně dostupné, můžeme při jejich terapii volit podobné techniky jako u ostatních kosterních svalů, a to sice uvolnění pomocí jemné tlakové masáže nebo pomocí protažení svalu pohledem do určitého směru.

  1. obliquus superior je sval, který začiná nad okem, prochází drobnou vazivovou kladkou a poté se vrací zpět k oční bulvě. Právě v ohybu u kladky může docházet ke vzniku MTrP. Na toto místo by měla být zaměřena i manuální terapie. Můzete hned vyzkoušet, pokud i vy náhodou nemáte v tomto svalu MTrP. Stačí když vsunete prst bříškem nahoru do horního vnitřniho koutku oka mezi očnici a bulvu až narazíte na drobnou strunku, ale pozor, na sval tlačte pouze jemnou silou, ta je k uvolnění plně dostačující. Naopak nepřimeřeně velká síla by mohla sval podráždit a zaktivovat tak latentní MTrP. Tlaku na oční bulvu se bát nemusíte, ta vydrží hodně. Sval můžete i protáhnout – pohledem dovnitř a nahoru na jedné nebo na druhé straně.

Vulnerabilitu tohoto místa podtrhuje popis několika případů pacientů s bolestmi hlavy vznikající v této kladce (označených jako trochleodynie) a Brownův syndrom, což je druh strabismu (šilhání), při kterém je úponová šlacha m. orbicularis superior ztluštělá, neprojde kladkou a omezuje tak pohyb oka právě nahoru a dovnitř (4,5).

Obdobná situace je i u m. rectus lateralis. Ten sice žádnou kladkou neprochází, ale lze jej také uvolnit tlakem nebo protažením. Nahmatat se dá přímo uprostřed zevního koutku oka a protože je jeho funkce natočení bulvy zevně, lze jej protáhnout pohledem dovnitř.

A jaké maté zkušenosti vy s léčením bolestí hlavy?

MTrPs také úzce souvisí se vznikem svalových křečí, viz náš dřívější článek zde:

  1. Dommerholt J, Bron C, Franssen J. Myofascial Trigger Points: An Evidence-Informed Review. J Man Manip Ther. 2006 Oct 1;14(4):203–21.
  2. Bron C, Dommerholt J, Stegenga B, Wensing M, Oostendorp RA. High prevalence of shoulder girdle muscles with myofascial trigger points in patients with shoulder pain. BMC Musculoskelet Disord. 2011;12:139.
  3. De Las Peñas CF, Cuadrado ML, Gerwin RD, Pareja JA. Referred Pain From the Trochlear Region in Tension-Type Headache: A Myofascial Trigger Point From the Superior Oblique Muscle. Headache J Head Face Pain. 2005 Jun 1;45(6):731–7.
  4. Bhola R, Rosenbaum AL, Ortube MC, Demer JL. High-Resolution Magnetic Resonance Imaging Demonstrates Varied Anatomic Abnormalities in Brown Syndrome. J Am Assoc Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2005 Oct;9(5):438–48.
  5. Evans RW, Pareja JA. Trochleodynia and Migraine. Headache J Head Face Pain. 2010 Mar 1;50(3):481–4.