Proč nespěchat s operací menisku

Proč nespěchat s operací menisku

Artroskopická parciální meniskektomie  je nejčastěji prováděnou ortopedickou operací na světě. Ročně se v USA provede kolem 500 000 těchto zákroků, z toho 40 % u pacientů do 45 let. Mladým pacientům s akutním natržením menisku u dříve zdravých kolen je obvykle nabídnuta operace. Existuje široce rozšířený názor, že chirurgický zákrok je nutný ke zmírnění potíží. Pochybnosti o nutnosti operace menisku jsme zmiňovali již dříve. Před necelými 2 dny vyšla nová, první randomizovaná kontrolovaná studie (RCT) u populace (18 až 45 let) s traumatickým poraněním menisku u jinak zdravých kolenech. Autoři porovnávali účinnost artroskopického odstranění části menisku s fyzioterapií, při dvouletém sledování.

Účastníci měli 0 - 6 měsíce od traumatu:

  • 49 pacientů podstoupilo operaci do 6 týdnů od randomizování
  • 51 pacientů plnilo tříměsíční cvičební plán s fyzioterapeutem, po kterém se v případě přetrvávajících bolestí mohli rozhodnout pro operaci

Z celkového počtu bylo 34 účastníků závodními/elitními sportovci. Obě skupiny byly v průběhu 2 let průběžně hodnoceny mnoha nástroji (viz. originální článek).

 

Skupina Operace:

6 pacientů ze skupiny „operace“ nepodstoupilo chirurgickou léčbu; u 4 pacientů byly stížnosti vyřešeny před operací, jeden pacient ze studie odstoupil a jednoho pacienta nebylo možné zastihnout. U dalších 4 pacientů se chirurg během operace rozhodl na základě artroskopického nálezu provést opravu (suturu) menisku místo parciální menisektomie.

Skupina fyzioterapie:

Ve skupině fyzioterapie byl medián počtu návštěv fyzioterapeuta 8,5 na pacienta. Jednadvacet pacientů podstoupilo v průběhu sledování po konzultaci s ortopedem odloženou artroskopickou parciální menisektomii pro přetrvávající obtíže. Doba mezi randomizací a odloženou operací se pohybovala od 3 do 21 měsíců (medián trvání 5,5 měsíce).

59 % pacientů randomizovaných k fyzioterapii nepodstoupilo odloženou artroskopickou parciální meniscektomii během období sledování.

Výsledky této studie naznačují, že fyzioterapie s volitelnou odloženou artroskopickou parciální meniscektomií je rozumnou alternativou k časné artroskopické parciální meniscektomii u pacientů s traumatickým natržením menisku. 

Zdroj:

https://bjsm.bmj.com/content/early/2022/06/07/bjsports-2021-105059