PROTRUZE MEZIOBRATLOVÉHO DISKU

29 % osob ve věku 20 let má na snímku MRI prokázanou protruzi meziobratlového disku v bederní páteři, přitom nepociťují žádné příznaky

Zobrazovací metody bývají stále častěji využívány pro potvrzení diagnózy při bolestech zad v bederní oblasti. Tento výzkum ale prokazuje, že i asymptomatičtí pacienti mívají pozitivní nález na snímku MRI, tudíž ani vyšetření zobrazovacími metodami nemusí odhalit příčinu bolesti a potíží pacienta.

Právě z důvodu výskytu hernií meziobratlových disků u asymptomatické populace je důležité informovat pacienty o této skutečnosti a edukovat pacienty o multifaktoriální příčině bolesti zad. Necitlivá interpretace výsledku MRI může u pacienta působit jako nocebo a zhoršit pacientův stav.

MRI sice prokáže hernii meziobratlového disku i u bezpříznakových pacientů, ale když stejné zobrazovací vyšetření pomocí MRI provedeme u symptomatických i asymptomatických osob, tak v případě symptomatických osob je hernie prokázána 2x častěji.

Autor: Ondra @fyzio_kriticky

Zdroj:

1. Brinjikji W, Luetmer PH, Comstock B, Bresnahan BW, Chen LE, Deyo RA, Halabi S, Turner JA, Avins AL, James K, Wald JT, Kallmes DF, Jarvik JG. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Apr;36(4):811-6. doi: 10.3174/ajnr.A4173. Epub 2014 Nov 27. PMID: 25430861; PMCID: PMC4464797.

2. Brinjikji W, Diehn FE, Jarvik JG, Carr CM, Kallmes DF, Murad MH, Luetmer PH. MRI Findings of Disc Degeneration are More Prevalent in Adults with Low Back Pain than in Asymptomatic Controls: A Systematic Review and Meta-Analysis. AJNR Am J Neuroradiol. 2015 Dec;36(12):2394-9. doi: 10.3174/ajnr.A4498. Epub 2015 Sep 10. PMID: 26359154.