Rehabilitace po COVID-19, dopady pandemie a "Zpátky do kondice"

Čím dál častěji se setkáváme s klienty zasaženými LongCovid syndromem, PostCovid syndromem, nebo i dalšími, podobnými.

  • Jak s těmito lidmi pracovat?
  • Jaké jsou Covidové dopady na Česko?
  • Proč jsme měli špatná "vstupní data" pro vstup do pandemie?
  • Kdy se může po Covidu začít sportovat a s jakou intenzitou?
  • Co se zanedbalo během Covidu?

Tyto ale i další otázky se vám pokusíme zodpovědět v následujícím článku, ve kterém provážeme hned tři webináře/streamy, které proložíme i videozáznamy ze 2 akcí.

Jako první sdílíme náš lednový záznam o rehabilitaci po onemocnění Covid-19, který jsme nahráli na náš YouTube kanál. V tomto videu naleznete tyto kapitoly:

  • Průběh nemoci
  • Farmakologická léčba
  • Longcovid - definice a studie
  • RHB po COVID-19: Kašel, dušnost a RHB plic, únava, kardiopulmonární komplikace, bolest hrudníku, tromboembolie, RHB u starších pacientů, chuť a čich, brain fog a psychologické symptomy
  • Nutriční opatření

Záměrem byla informovanost fyzioterapeutů a evidence-based podklady k řešení obtíží u svých klientů.

 

V druhém bodě bychom rádi odkázali na projektu Univerzity Karlovy Česko! A jak dál?, přesněji webinář „Zpátky do kondice: Jak na to po roční pandemii?“,, který jsme v rámci spolupráce sdíleli/vysílali na našem Facebooku:

Jak můžete vidět v úvodním obrázku, hosty webináře jsou obezitolog doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. z 1. LF, lékaři z Postcovidového centra FN Hradec Králové, dále MUDr. Michal Kopecký a MUDr. Mikuláš Skála, kteří zároveň působí na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové a prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D..

Z tohoto webináře si dovolíme vypíchnout pár zajímavých dat a informací.

Pánové například zmínili, že v Česku trpí přes 60 % lidí nadváhou a přes 40% lidí nemá dostatek pohybové aktivity. V prvních měsících pandemie vzrostla váha dětí o 2 kg a o 30 % se snížila pohybová aktivita (sportovní aktivita se snížila až o 90%), Dále zmínili, že kromě obezity je také podstatná ztráta kondice, která se může projevit z hlediska dlouhodobého horizontu. Obecně obezita není dobrá pro vstup do Covidové pandemie, a Česko svými umístěními v rámci obezity na tom není zrovna bravurně. Zazněla čísla (v rámci Covidu), že obézní lidé mají 2,5x větší šanci, že skončí na JIPce. Dále zaznělo, že obsazujeme první příčky v EU v kouření - až 30 % lidí v ČR kouří. Následně však bylo dodáno, že chronici a kuřáci se však významně nepodíleli na čísle mrtvých u nás. Další zajímavý údaj byl, že třetina pacientů po covidu má stále dechové potíže a asi polovina má „nějaké“ potíže.

Co se zanedbalo během covidu? 

Vymizelo hodně tělovýchovných jednot - tělocvik však nemusí pozitivně ovlivnit chlapce a dívky, dokonce je může i odradit od pohybu/sportu - důležití jsou především rodiče - pohybová gramotnost a obratnost je velmi důležitá. Obézní děti nemají většinou moc pohybové gramotnosti.

Pohybu u dětí se také věnovali v debatě na Clubhouse (třetí zmiňovaná událost) MUDr. Jiří Dostál, Kateřina Emmons a další hosté, kde zmiňovali důležitost pohybu i v "domácích podmínkách", a zmiňovali a srovnávali doporučení WHO a reality, nebo například Skandinávii, kde je pohyb u dětí několikanásobně větší. Kateřina Emmons například v rámci "osvěty" na svém IG sdílela možnosti pohybových aktivit pro děti: https://instagram.com/katchis.emmons?igshid=1xwzwt8dka3kt

Dále v rámci debaty "Zpátky do kondice" zazněl i výrok: "Pohyb nejen léčí, ale je i prevence deprese", s tím, že lidí často utlumí vše jídlem a nápojem, na což si děti mohou navyknout a pak to využívají ve svém životě.

Kdy se může po covidu začít sportovat?

Když se přestane kašlat a mít bolesti na hrudníku ad., pak je vhodné mít pohybovou aerobní aktivitu - procházky, jízda na kole atd. Pokud nejsou potíže, tak se může zátěž postupně navyšovat. Zdraví lidé bez komplikací se mohou vrátit ke sportu rychleji, ale je důležité se pozorovat a případně jít na možná vyšetření. Důraz se klade také na profi sportovce, aby to s návratem k tréninku nepřehnali - jsou na místě různé testy. Regenerace plic je dost individuální, jsou pacienti, co čekají na transplataci plic a jsou pacienti, kteří je mají úplně v pohodě, ale jedná se nejen o onemocnění plic. Uváděla sa množství dalších příkladů. 

Zmiňovaly se i lázně, které se nezavrhovali, nicméně pánové zdůrazňovali, že je třeba přihlédnout i k respirační rehabilitaci, kde se musí jedinec zapojit. Terapie se především musí individualizovat dle problémů. 

Bylo také důrazně doporučeno, aby člověk ihned nezačal striktně hubnout, což by mohlo oslabit imunitu - ne agresivní redukční diety. 

Po vakcinaci je doporučená pauza od náročných aktivit a to i u profi sportovců.

Všechny zmíněné body jsou podrobněji rozebrány v nasdílených videích. Dále se ve videu řeší budoucnost homeoffice a jeho dopady na pohyb a psychiku a zbyl i prostor na dotazy účastníků.

 

Doufáme, že podobnými články a webináři se budeme navzájem podporovat a inspirovat, pro snadnější průběh (po)pandemické situace.