Síla hlezenního kloubu hodnocená na základě 1RM: Nový přístup k měření síly u chronické laterální nestability kotníku

Podvrtnutí kotníku je jedním z nejčastějších poranění ve sportu. Uvádí se, že až 40 % těchto poranění přechází do chronické nestability hlezna. Stejně tak zaznamenáváme vysoká čísla recidivy tohoto poranění. Svaly v oblasti kotníku pomáhající inverzi, everzi a dorzální a plantární flexi přispívají k aktivní stabilitě kloubu. Síla těchto svalů má tedy velký význam v rehabilitaci po podvrtnutí hlezna. Zároveň je tento faktor snadno měřitelný a při stanovení dobrého programu i modifikovatelný. Zlatým standardem je izokinetická dynamometrie, kterou v praxi mnohdy nahrazujeme ručními dynamometry. Ty však měří pouze izometrickou sílu svalů. Proto se vědci v nové studii (Agulianiu a kol., 2024) rozhodli prověřit metodu 1RM, tedy maximální zátěž, kterou je schopen jedinec vytvořit v plném rozsahu pohybu. Tato metoda je jednoduchá pro zavedení do praxe a nevyžaduje přítomnost drahého izokinetického dynamometru.

Vědci porovnávali sílu svalů v oblasti kotníku u 32 mladých probandů s chronickou nestabilitou kotníku a 31 zdravých probandů. Všem účastníkům bylo mezi 18 a 30 lety a všichni se týdně věnovali alespoň 2,5 h fyzické aktivitě. Neměli v anamnéze žádnou operaci v oblasti DK a žádné závažné onemocnění.

Rozcvička před měřením:

  • rozhýbání kotníku
  • 3 x 20s skoky přes švihadlo
  • 2x 10 opakování s lehkou zátěží 
  • 2x 4-6 opakování se střední zátěží
  • závěrečná série 3 opakování s těžkou zátěží

Během těchto opakování se vyladil pohybový vzor, který byl potřebný k měření svalové síly. Mezi sériemi byla vždy pauza 90 sekund.

Měření:

Hodnotitel verbálně povzbuzoval k maximálním výkonům, přičemž váha byla upravována o +- 20 % po každém pokusu. Bylo provedeno maximálně 5 pokusů s 3 min pauzami.

Co studie zjistila?

Metoda 1RM prokázala přijatelnou spolehlivost pro hodnocení dynamické síly pohybu do everze, inverze a dorziflexe u mladých a aktivních probandů. Chyba měření u této metody byla autory vyhodnocena, jako podobná té u ručních dynamometrů. Ruční dynamometry však měří pouze izometrickou sílu, zatímco metoda 1RM měří dynamickou sílu. Kromě toho by metoda 1RM mohla odhalit slabosti kotníku v populaci s chronickou nestabilitou kotníku. To se potvrdilo i v této studii, kde účastníci s chronickou nestabilitou hlezna měli menší svalovou sílu měřených svalů.

Závěrem lze tedy říci, že metoda 1RM u těchto svalů může být jednoduchou možností pro měření svalové síly u lidí po podvrtnutí kotníku, přičemž toto měření lze poměrně jednoduše provádět v praxi a můžeme jej tak zařadit do rehabilitačních programů.

Pokud Vás toto téma zajímá více, mrkněte na náš on-line kurz a podvrtnutí kotníku ZDE.

Zdroj:

AGUILANIU, Aude, et al. Ankle strength assessed by one repetition maximum: A new approach to detect weaknesses in chronic ankle lateral instability. Foot and Ankle Surgery, 2024.