Souvisí bolest v oblasti krku s velikostí cervikální lordózy?

Souvisí bolest v oblasti krku s velikostí cervikální lordózy?

(V posledních dnech na mě vyskočilo X příspěvků s #hlavurovněnebobudeštrpět)

Tuhle otázku řešili Grob a kol., ve své studii:

  • 107 účastníků podstoupilo RTG a vyplnilo dotazník o bolesti a disabilitě v této oblasti v posledních 12 měsících.
  • účastníci byli rozděleni do 2 skupin - 54 s bolestí a 53 bez bolesti v oblasti Cp.

 

Měřily se globální a segmentové zakřivení Cp. Nebyl nalezen žádný významný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami ve vztahu ke globálnímu zakřivení, segmentovým úhlům nebo výskytu rovné, či kyfotické páteře:

  • 23 % lidí s bolestí krku a 17 % lidí bez bolesti krku vykazovalo deformaci segmentální kyfózy větší než 4° v alespoň jednom segmentu (nejčastěji v C4/5, těsně následované C5/6 a C3 /4)

 

Průměrný segmentální kyfotický úhel byl 6,5° ve skupině s bolestí a 6,3° ve skupině bez bolesti, s rozsahem 5–10° v obou skupinách.

Ve skupině s bolestí krku nebyla žádná souvislost mezi klinickými charakteristikami (trvání, frekvence a intenzita bolesti; iradiace bolesti; senzorické/motorické poruchy; disabilita; využití zdravotní péče) v rámci globálního, či segmentálního cervikální zakřivení. 

 Grob a kol., tedy zmiňují, že přítomnost takovýchto strukturálních abnormalit u pacienta s bolestí krku nemusí nutně indikovat příčinu bolesti, což by mělo být náležitě zohledněno při diferenciální diagnostice pacientů s bolestí krku.

 

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17115202/