SOUVISÍ TVAR LOPATKY S FUNKCÍ RAMENNÍHO KLOUBU A SÍLOU ZEVNÍCH ROTÁTORŮ?

Ano! Doc. Krobot ve své studii z roku 2004 (1) vyšetřoval tvar lopatky a sílu zevních rotátorů u 368 dospělých osob. Podle tvaru lopatek bylo stanoveno celkem 5 základních typů. Těchto 5 typů lopatek si lze také představit jako vývojovou řadu, která jde od adolescentní až po atletickou lopatku.

V této stanovené řadě lze spatřovat určité trendy. Výška lopatky, měřená od mediálního konce spina scapulae po angulus inferior, se postupně zvyšuje. Úhel mezi spinou scapulae a margo medialis scapulae se ve vývojové řadě postupně rozevírá. Margo medialis se z konkávního tvaru stává rovná až konvexní u atletického typu.

Podobné trendy jsou i ve fylogenezi homonidů (2,3), kde se také úhel mezi spinou scapulae a margo medialis scapulae postupně rozevírá. Také plocha pod spinou (fossa infraspinata) se ve fylogenetické řadě homonidů postupně zvětšuje a to i kdychom ji porovnávaly v poměru k velikosti fossa glenoidalis.

Zvláště zajímavé ve studii doc. Krobota byla vysoká korelace výšky lopatky a síly zevních rotátorů. V podstatě pouze muži s výškou lopatky 15 cm a více byly schopni vyvinout sílu 20 N při zevní rotaci. Dalo by se tedy předpokládat, že vývojově nejmladší lopatka (číslo 5 – atletická), bude svého majitele předurčovat k dobrým výkonům ve sportech s nutnou zevní rotací v ramenech například v tenise. Dále by se dalo předpokládat, že jedinci s lopatkami typu 5 budou nejméně trpět na bolesti ramen, nicméně taková studie zatím provedena nebyla.

A jak jste na tom vy? Jaký typ lopatky máte?

  1. Krobot A. Variabilita tvaru lopatky a predikce pohybových poruch ramene. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004;11(2):67–81.
  2. Larson S. Did Australopiths Climb Trees? Science. 2012 Oct 26;338(6106):478–9.
  3. Green DJ. Ontogeny of the hominoid scapula: The influence of locomotion on morphology. Am J Phys Anthropol. 2013 Oct;152(2):239–60.